คำถาม 
โดย : ธวัชชัย จิตยม เมื่อ วันที่ 11 ก.ย. 2547

การบวช

ถ้าผมต้องการบวชที่วัดป่าบ้านตาด ในระยะเวลาหนึ่ง ไม่ทราบว่าได้หรือไม่ ถ้าได้ผมต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ทางกาย วาจา ใจ และพีธีการต้องเตรียมอย่างไร และ ต้องท่องขานนาคหรือบทสวดอย่างไรบ้างครับและต้องติดต่อที่ไหนควรจะเตรียมปัจจัยประมาณเท่าไหร่ และไม่ทราบว่าถ้าบวชแล้ว
จะขออนุญาตหลวงตาเป็นพระอุปัชชายะ ให้ได้หรือไม่ครับ
อยากทราบจริงๆ

คำตอบ
ตอบโดย : ทีมงาน เมื่อ 12 ก.ย. 2547

   ก่อนอื่นต้องเรียนให้ทราบว่า หลวงตาไม่เคยเป็นพระอุปัชฌาย์ให้ใครมาก่อน และที่วัดป่าบ้านตาดก็ไม่มีการบวชพระ พระที่มาอยู่จำพรรษาจะต้องบวชมาจากที่อื่น แล้วจึงจะขออนุญาติมาอยู่ที่นี่
   โดยมากพระที่มาอยู่ที่นี่ จะเป็นพระที่มีความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติอรรถธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจิตตภาวนาที่หลวงตาเน้นมากเป็นพิเศษ 
   เนื่องจากสถานที่ในวัดมีจำกัด ที่จะให้เหมาะต่อการบำเพ็ญภาวนาจริงๆโดยไม่แออัดจนเกินไป หลวงตาท่านจึงรับพระไว้ได้ไม่มาก ที่อยู่จำพรรษาในขณะนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ท่านตั้งไว้ไม่เกิน 60 องค์
   ทางวัดค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับการคัดเลือกพระที่จะเข้ามาอยู่พอสมควร โดยไม่ได้คำนึงถึงชาติชั้นวรรณะหรือฐานะ แต่เล็งถึงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติเป็นสำคัญ
   อย่างไรก็ดีทีมงานขอแนะนำให้คุณมาที่วัด และกราบเรียนความประสงค์ให้กับพระท่านทราบและลองปรึกษาท่านดู ทีมงานให้ได้เฉพาะข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ส่วนการตัดสินใจเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์ค่ะ

<< BACK

 


หน้าแรก