คุณสามารถส่งคำถาม เข้ามาถามปัญหาทั่วไปได้จากแบบฟอร์มข้างล่างนี้ แล้วทางวัดป่าบ้านตาดจะส่งคำตอบกลับไปทางอีเมล์ ถ้าคำถามไหนได้รับการตอบแล้วและเป็นคำถามที่น่าสนใจ จะรวบรวมไว้ที่ ถาม - ตอบปัญหาทั่วไป


Subject :
Description :
Your Name :
Your E-mail :
 

 


หน้าแรก