ค้นหาธรรมะหลวงตา
คำค้น ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี ประเภท

อวิชชารวมตัว ปกปิดจิตแท้-ธรรมแท้   

วันที่ 5 ธันวาคม 2509 สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมะออกจากใจ   

วันที่ 28 กรกฎาคม. 2542 เวลา 18:30 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิสัยวาสนาทางธรรมกับทางโลก  

วันที่ 17 กรกฎาคม. 2543 เวลา 19:00 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี


ดูหมิ่นในหลวงคือการทำลายหัวใจของชาติบ้านเมือง  

วันที่ 2 มกราคม 2527 เวลา 8:00 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

การทรยศต่อชาติ-ให้สร้างธรรมขึ้น  

วันที่ 28 มีนาคม 2529 เวลา 7:40 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

"ธรรมบูชา" เทศน์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสน์ วาสโน)   

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2531 เวลา 9:30 น. สถานที่ : วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กทม

ตอบข้อข้องใจ (ให้สัมภาษณ์หนังสือนิตยสารดิฉัน)   

วันที่ 13 พฤษภาคม 2541 เวลา 16:00 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อย่าท้าทายนรก (แสดงธรรม-ตอบปัญหา)   

วันที่ 30 มิถุนายน 2541 เวลา 14:00 น. สถานที่ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง กทม.

พระอรหันต์แห่งประวัติศาสตร์   

วันที่ 3 กันยายน 2541 เวลา 19:00 น. สถานที่ : วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์

ตอบปัญหานิพพาน (ตอบสองช่วง) 24ก.พ.2542 (เย็น)  

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 เวลา 18:00 น. สถานที่ : โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก

ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี (ฝนตกหนักรอบ แต่บริเวณงานไม่ตก) 24มี.ค.2542 (เย็น)  

วันที่ 24 มีนาคม 2542 เวลา 16:30 น. สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

มหาภัยต่อคลังหลวง ต่อคนไทย และต่อชาติไทย  

วันที่ 11 พฤษภาคม 2543 สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สิ้นคลังหลวง…สิ้นชาติ  

วันที่ 14 พฤษภาคม 2543 สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระอรหันต์กับปุถุชน (พระอรหันต์กับขันธ์ 5)   

วันที่ 31 กรกฎาคม. 2543 เวลา 8:00 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เราพิจารณาในหัวใจของเราพอแล้ว ถ้าไปตามนี้แล้วปลอดภัย (ดร.คณิน บุญสุวรรณ มากราบนมัสการเรื่องคลังหลวง)   

วันที่ 11 สิงหาคม 2543 เวลา 7:45 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

บริขารยามอาพาธของหลวงปู่มั่น   

วันที่ 29 ตุลาคม 2543 เวลา 13:00 น. สถานที่ : วัดป่ากลางโนนภู่ บ้านกุดก้อม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ชาติไทย ชาติมดแดง   

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2543 เวลา 8:00 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ลางของนรกอเวจี   

วันที่ 12 ธันวาคม 2543 เวลา 8:00 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ปลงธรรมสังเวช เราจะตายด้วยกันทั้งนั้น   

วันที่ 21 มกราคม 2544 สถานที่ : วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

อบรมคณะเครือข่ายมูลนิธิส่งเสริมชุมชนแบบยั่งยืน (คอมมิวนิสต์)  

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 15:00 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

โลกนี้ไม่มีสิ่งใดเหนือกรรม (งานบูชาคุณแผ่นดินไทย)    

วันที่ 21 เมษายน 2544 เวลา 17:00 น. สถานที่ : มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กทม.

การฝึกฝนอบรมจิตใจดีนะ    

วันที่ 15 มกราคม 2545 เวลา 7:30 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

น้ำตาร่วงจากธรรมอัศจรรย์    

วันที่ 2 พฤษภาคม 2545 เวลา 7:45 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เป็นพระอรหันต์ทำไมน้ำตาร่วง    

วันที่ 17 มิถุนายน 2545 เวลา 7:30 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กวาดกิเลสออกจากใจ    

วันที่ 29 ตุลาคม 2545 เวลา 8:00 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ของขลังเต็มหัวใจไม่ดู    

วันที่ 31 ตุลาคม 2545 เวลา 7:45 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานของแผ่นดิน ต้องทำให้สมเกียรติ  

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:00 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าตื่น เงาไม่ใช่ตัวจริง    

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:00 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทางเดินของใจเป็นวัฏวน    

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:30 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หาเกาในที่ไม่คัน   

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:00 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อปริหานิยธรรม    

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:30 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มหาภัยในวงกรรมฐาน   

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:10 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสทำงานอัตโนมัติ   

วันที่ 7 ธันวาคม 2545 เวลา 19:00 น. สถานที่ : สวนแสงธรรม

อารมณ์   

วันที่ 8 ธันวาคม 2545 เวลา 18:30 น. สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

คนดี คนชั่วมีอยู่ทั่วไป   

วันที่ 11 ธันวาคม 2545 สถานที่ : สวนแสงธรรม

ธรรมรู้ในสิ่งที่เคยหลง   

วันที่ 11 ธันวาคม 2545 เวลา 18:30 น. สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

คำว่า พอ เป็นธรรมเลิศสุดยอด   

วันที่ 12 ธันวาคม 2545 สถานที่ : สวนแสงธรรม

ศีล สมาธิ ปัญญา   

วันที่ 13 ธันวาคม 2545 สถานที่ : สวนแสงธรรม

พระแท้ต้องมีสติ หิริโอตตัปปะ   

วันที่ 13 ธันวาคม 2545 เวลา 18:30 น. สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์ 13 ธ.ค.45 (ค่ำ) 3.ตอบปัญหาสตรีนักภาวนา-ธรรมโอสถ  

วันที่ 13 ธันวาคม 2545 เวลา 19:30 น. สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์ 14 ธ.ค.45(ค่ำ) 1.หลวงตาเทิดทูนพ่อแม่ครูจารย์มั่น(ต่อ 2)  

วันที่ 14 ธันวาคม 2545 เวลา 18:30 น. สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์ 14 ธ.ค.45(ค่ำ) 2.พ่อแม่ครูจารย์มั่นเมตตาหลวงตา(ต่อจาก 1)  

วันที่ 14 ธันวาคม 2545 เวลา 19:40 น. สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

กระทรวงพระพุทธเจ้า   

วันที่ 15 ธันวาคม 2545 เวลา 8:30 น. สถานที่ : สวนแสงธรรม

สร้างธรรมต้องได้ธรรม   

วันที่ 15 ธันวาคม 2545 เวลา 17:00 น. สถานที่ : อาคารสมาคมผู้ประกอบการรับเหมาและค้าวัสดุก่อสร้างไทย ซอยรามอินทรา 56

ยิ่งภูมิธรรมสูง..เทศน์ยิ่งเข้มข้น  

วันที่ 16 ธันวาคม 2545 เวลา 18:30 น. สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

ตั้งธนาคารพระ?..ถ้าพระมุ่งต่อธรรมมากกว่าลาภยศจะคิดแบบนี้มิได้เลย  

วันที่ 17 ธันวาคม 2545 เวลา 18:30 น. สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

''เด็ดหัว''.. ฟังซิแม้แต่ฆราวาสเขายังไม่กล้าพูด   

วันที่ 18 ธันวาคม 2545 เวลา 18:30 น. สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์ 18 ธ.ค.45 ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน  

วันที่ 18 ธันวาคม 2545 เวลา 14:00 น. สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

ธรรมเทกระจาด   

วันที่ 19 ธันวาคม 2545 เวลา 8:30 น. สถานที่ : สวนแสงธรรม

ออกจากใจที่สกปรก   

วันที่ 20 ธันวาคม 2545 เวลา 8:30 น. สถานที่ : สวนแสงธรรม

ธรรมไม่อยู่ในความคิดด้นเดาของผู้ใด   

วันที่ 20 ธันวาคม 2545 เวลา 14:00 น. สถานที่ : โรงเรียนอุดมศึกษา อ.รังสิต จ.ปทุมธานี

จะทุกข์จะจนอย่าหนีจากธรรม   

วันที่ 21 ธันวาคม 2545 เวลา 8:30 น. สถานที่ : สวนแสงธรรม

การภาวนาเปิดกว้างเข้าหามรรค ผล นิพพาน   

วันที่ 22 ธันวาคม 2545 เวลา 14:00 น. สถานที่ : วัดทองเนียม เขตหนองแขม กทม.

หล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น   

วันที่ 23 ธันวาคม 2545 เวลา 8:30 น. สถานที่ : สวนแสงธรรม

กิเลสไม่มีจะเอาอะไรมาเป็นพิษ   

วันที่ 24 ธันวาคม 2545 เวลา 19:00 น. สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

หาความสุขด้วยการภาวนา   

วันที่ 24 ธันวาคม 2545 เวลา 14:00 น. สถานที่ : สถานปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน นครปฐม

เสียงเทศน์ 25 ธ.ค.45 (บ่าย) ณ ซอฟท์แวร์ปาร์ค  

วันที่ 25 ธันวาคม 2545 เวลา 14:00 น. สถานที่ : ซอฟท์แวร์ปาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ

ถึงคราวเด็ดต้องเด็ด   

วันที่ 26 ธันวาคม 2545 เวลา 8:30 น. สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์ 27 ธ.ค.45 (บ่าย)  

วันที่ 27 ธันวาคม 2545 เวลา 13:00 น. สถานที่ : บริษัท ที.พี.ไอ.จำกัด อ.เมือง จ.ระยอง

เสียงเทศน์ 27 ธ.ค.45 (ค่ำ)  

วันที่ 27 ธันวาคม 2545 เวลา 19:00 น. สถานที่ : วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง

เสียงเทศน์ 28 ธ.ค.45 (บ่าย)  

วันที่ 28 ธันวาคม 2545 เวลา 13:00 น. สถานที่ : บ้านฉางคันทรีวิลล์ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

เอาร่างกายนี้เป็นทางเดินของปัญญา   

วันที่ 28 ธันวาคม 2545 เวลา 17:00 น. สถานที่ : วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง

เสียงเทศน์ 29 ธันวาคม 2545(เย็น)  

วันที่ 29 ธันวาคม 2545 เวลา 15:00 น. สถานที่ : ค่ายมหาสุรสิงหนาท อ.เมือง จ.ระยอง

เสียงเทศน์ 29 ธันวาคม 2545 (สาย)  

วันที่ 29 ธันวาคม 2545 เวลา 10:00 น. สถานที่ : ณ วัดมาบจันทร์ อ.เมือง จ.ระยอง

เร่งเครื่อง   

วันที่ 30 ธันวาคม 2545 เวลา 8:30 น. สถานที่ : ณ สวนแสงธรรม

ตั้งตัวเป็นคนใหม่   

วันที่ 31 ธันวาคม 2545 เวลา 8:30 น. สถานที่ : สวนแสงธรรม

เอาหนี้คืนไป เอาไทกลับมา   

วันที่ 6 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความสุขอันแท้จริง   

วันที่ 11 มกราคม 2546 เวลา 15:00 น. สถานที่ : วัดเขาน้อยสามผาน อ.ท่าใหม่ จ.จันทุบรี

เมืองกรรมฐาน   

วันที่ 11 มกราคม 2546 เวลา 19:30 น. สถานที่ : วัดเขาน้อยสามผาน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

จุดที่จะเข้าถึงธรรมธาตุ   

วันที่ 12 มกราคม 2546 เวลา 15:00 น. สถานที่ : สำนักสงฆ์ไทรนอง อ.มะขาม จ.จันทบุรี

ศาสนาวางลงที่มนุษย์   

วันที่ 12 มกราคม 2546 เวลา 17:00 น. สถานที่ : สวนเฉลิมพระเกียรติร.9 ท่าแฉลบ อ.เมือง จ.จันทบุรี

พระไตรปิฎกเป็นสวากขาตธรรม   

วันที่ 15 มกราคม 2546 เวลา 13:00 น. สถานที่ : วัดเลิศรัตนาราม กิ่งอ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

ภาคปฏิบัติเป็นภาครื้อถอนกิเลส   

วันที่ 15 มกราคม 2546 เวลา 18:30 น. สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

ของผิดจะเอาไว้ทำไม   

วันที่ 19 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น. สถานที่ : สวนแสงธรรม

ใจที่ดื่มธรรมแล้วย่อมปล่อยวาง   

วันที่ 19 มกราคม 2546 เวลา 13:00 น. สถานที่ : อาคารสโรรักษ์คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ

รู้อย่างศาสดา   

วันที่ 20 มกราคม 2546 เวลา 15:30 น. สถานที่ : ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี

อย่าสุกก่อนห่าม  

วันที่ 25 มกราคม 2546 สถานที่ : วัดป่าศรีโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

มีศาสนาติดตัวบ้าง    

วันที่ 27 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภาวนาเมื่อทำไม่หยุดแล้วมีช่องจนได้    

วันที่ 31 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ท่านผู้สิ้นกิเลส    

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:35 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้เชื่อบุญเชื่อบาป    

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:35 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตรวจสอบจิตใจตัวเอง    

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:45 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมเกิดที่ใจกินไม่หมด    

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 เวลา 20:30 น. สถานที่ : วัดป่าโนนม่วง (วัดป่ามหาวิทยาลัย) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เฉลี่ยความสุขให้โลก    

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:40 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาธรรมจักรเข้าไปผันหัวกิเลส   

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2546 เวลา 13:00 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าฝืนศาสดา (คัดค้านกรณีของสมเด็จพระสังฆราช)    

วันที่ 28 มิถุนายน 2547 เวลา 8:00 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พระพุทธเจ้าเป็นสกุลแห่งพระป่า (ให้สัมภาษณ์นักข่าว)    

วันที่ 2 กรกฎาคม. 2547 เวลา 18:30 น. สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ประมุขสงฆ์ต้องมีคุณธรรม (นักข่าวสัมภาษณ์... กรณีแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช)    

วันที่ 24 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:00 น. สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

มีข้อบังคับตัวเองวันเข้าพรรษา    

วันที่ 31 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:20 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นำธรรมะที่เทศน์สอนวันนี้ไปปฏิบัติ    

วันที่ 20 มกราคม 2548 เวลา 8:45 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักของการภาวนาอยู่ที่สติ (พรบ.เศรษฐกิจพิเศษทำลายชาติ)    

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:40 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เอาคนหน้าด้านนี้หรือมาเป็นนายก (นายกมหายักษ์)    

วันที่ 24 มีนาคม 2549 เวลา 8:30 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

(นายกมหายักษ์) 24มี.ค.2549  

วันที่ 24 มีนาคม 2549 เวลา 8:30 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

มหาภัยมหาคุณอยู่ที่ใจดวงเดียว (ฆราวาสสำเร็จอรหันต์แล้วจะปฏิบัติตัวอย่างไร)    

วันที่ 18 พฤษภาคม 2549 เวลา 7:50 น. สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

***รักษาคลังหลวง***[วีดิโอ Flash HD-VDO-MP3]-วิทยุเสียงธรรม

วันที่ 12 สิงหาคม 2554 สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานีไม่พบข้อมูลของธรรมะชุดเตรียมพร้อม


หน้าแรก