แว่นส่องธรรม

พระธรรมเทศนาอบรมกรรมฐาน (๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕),(๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕),(๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๑), ปาฐกถาธรรม (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๒), คำถาม คำตอบ ปัญหาธรรม, อันชนกชนนีนี้รักเจ้า เทียมเท่าชีวาก็ว่าได้, เพื่อใจที่ได้ทุกข์, โอวาท (๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๔), พระธรรมเทศนา (๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๗), (๑๗ มีนาคม ๒๕๑๘)

ผู้แต่ง : ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

Publisher : ; ISBN : ; Pages : ; Year/Edition : /


1. แว่นส่องธรรม1 [ PDF ] [ doc ]
2. แว่นส่องธรรม2 [ PDF ] [ doc ]
3. แว่นส่องธรรม3 [ PDF ] [ doc ]
4. แว่นส่องธรรม4 [ PDF ] [ doc ]

<< BACK

หน้าแรก