ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

เราเชื่อเราเต็มหัวใจ  

วันที่ 10 กันยายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศีลธรรมสำหรับนักเรียน  

วันที่ 9 กันยายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สำคัญที่น้ำใจ  

วันที่ 8 กันยายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทวดาก็ไม่เคยค้านคำพูดเรา    

วันที่ 7 กันยายน 2545 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝากเป็นฝากตายได้คือธรรมพระพุทธเจ้า  

วันที่ 6 กันยายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กล้าหาญไปคนละแบบ    

วันที่ 5 กันยายน 2545 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด    

วันที่ 4 กันยายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สิ้นสมมุติแล้วนิพพานเที่ยง   

วันที่ 3 กันยายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

3 สิงหาคม 2545  

วันที่ 3 กันยายน 2545     สถานที่ : ไม่ระบุ

หลักใหญ่อยู่กับความโลภ  

วันที่ 2 กันยายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันที่ 1 กันยายน 2545  

วันที่ 1 กันยายน 2545     สถานที่ : ไม่ระบุ

อารมณ์ของธรรม อารมณ์ของกิเลส  

วันที่ 31 สิงหาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาพาดำเนินย่อมเป็นมงคล  

วันที่ 30 สิงหาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วิดีโอหลวงตา  

วันที่ 29 สิงหาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สิบตัน ๆ  

วันที่ 28 สิงหาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชั่วดีอยู่กับเรา  

วันที่ 27 สิงหาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แบบฉบับของผู้อยู่เมืองนอก    

วันที่ 26 สิงหาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ต่างคนต่างมีธรรมแล้วจะสงบร่มเย็น  

วันที่ 25 สิงหาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พลังของธรรมล้วน ๆ  

วันที่ 24 สิงหาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จุดหมายปลายทางของสวากขาตธรรม  

วันที่ 23 สิงหาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดอกเตอร์ตัวอย่าง  

วันที่ 22 สิงหาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มาใกล้มาไกลก็อยู่ในแดนวัฏฏะอันเดียวกัน  

วันที่ 21 สิงหาคม 2545     สถานที่ : ไม่ระบุ

เราหมดแล้วเรื่องหวั่น  

วันที่ 20 สิงหาคม 2545     สถานที่ : ไม่ระบุ

อนุโลมเรื่องแก้ข่าว  

วันที่ 19 สิงหาคม 2545     สถานที่ : ไม่ระบุ

ลูกหลานไทยช่วยกัน  

วันที่ 18 สิงหาคม 2545     สถานที่ : ไม่ระบุ

คณะศิษย์หลวงปู่ศรี มหาวีโร และวัดสาขาจากทั่วประเทศกราบคารวะทำวัตร 18ส.ค.2545 (บ่าย)  

วันที่ 18 สิงหาคม 2545 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พวกเราอยู่ในประเภทที่สามมากที่สุด  

วันที่ 17 สิงหาคม 2545     สถานที่ : ไม่ระบุ

ธรรมออกตลาด  

วันที่ 16 สิงหาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีสติแล้วจะมีธรรมแทรก  

วันที่ 15 สิงหาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กระแสบุญกระแสธรรมประสานกัน  

วันที่ 14 สิงหาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมหลอกลวงไม่เป็น  

วันที่ 13 สิงหาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชมพระมุ่งอรรถมุ่งธรรมในงาน ๖๐ ปี ธปท.  

วันที่ 11 สิงหาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภาวนามีอานิสงส์มากกว่าบุญทั้งหลาย  

วันที่ 10 สิงหาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เข้ากราบนมัสการหลวงตา

วันที่ 8 สิงหาคม 2545     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เยี่ยมคุณหมู (ภรรยา ม.ร.ว.ทองศิริ ทองแถม) 8ส.ค.2545 (สาย1)  

วันที่ 8 สิงหาคม 2545     สถานที่ : ณ โรงพยาบาลศิริราช กทม.

เยี่ยมคุณพิพัฒน์-คุณเพ็ญสวัสดิ์ ลุศนันทน์ 8ส.ค.2545 (สาย2)  

วันที่ 8 สิงหาคม 2545     สถานที่ : ณ โรงพยาบาลศิริราช กทม.

ธรรมตีเข้าหาหัวใจ

วันที่ 7 สิงหาคม 2545     สถานที่ : สวนแสงธรรม

โลกุตรธรรมสังหารกิเลส (ณ กรมประชาสัมพันธ์)  

วันที่ 7 สิงหาคม 2545 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : กรมประชาสัมพันธ์ ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 กทม.

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม

วันที่ 6 สิงหาคม 2545     สถานที่ : สวนแสงธรรม

หยดน้ำบนใบบัวประวัติเอาเป็นเอาตาย

วันที่ 5 สิงหาคม 2545     สถานที่ : สวนแสงธรรม


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก