ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

กฐินวัดป่าบ้านตาดคือกฐินของชาติไทย

วันที่ 4 สิงหาคม 2545     สถานที่ : สวนแสงธรรม

บำเพ็ญธรรม ประกันชีวิต

วันที่ 2 สิงหาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝ่ายปฏิบัติเทศน์สะดวก    

วันที่ 1 สิงหาคม 2545 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทธศาสนาเลิศเลอที่จุดภาวนา   

วันที่ 31 กรกฎาคม. 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หมัดเด็ดของพี่น้องชาวไทย  

วันที่ 30 กรกฎาคม. 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่ว่าธรรมขั้นใดสตินี้พรากไม่ได้    

วันที่ 28 กรกฎาคม. 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ระลึกถึงความตายมากเท่าไรยิ่งดี    

วันที่ 26 กรกฎาคม. 2545 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าหนีจากหลักธรรมวินัย   

วันที่ 25 กรกฎาคม. 2545 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ในพรรษาเราจะทำอะไร  

วันที่ 24 กรกฎาคม. 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โจมตีคนทำดีต่อชาติ  

วันที่ 20 กรกฎาคม. 2545     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ให้มีเครื่องหมายพุทธศาสนาประจำตัว  

วันที่ 12 กรกฎาคม. 2545     สถานที่ : โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพฯ

เทศน์ตามทางเดินของธรรม

วันที่ 11 กรกฎาคม. 2545     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. กทม. 10ก.ค.2545 (เย็น)  

วันที่ 10 กรกฎาคม. 2545 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. ถ.ทหาร สี่แยกเกียกกาย เขตดุสิต กทม.

ต้องมีธรรมเข้าเคลือบแฝงในความรู้วิชา

วันที่ 4 กรกฎาคม. 2545     สถานที่ : หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมืองพอ

วันที่ 3 กรกฎาคม. 2545     สถานที่ : สวนแสงธรรม

จิตกับธรรมเป็นของคู่ควรกัน    

วันที่ 1 กรกฎาคม. 2545 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทองครบ ๑๐ ตันแล้วพอ    

วันที่ 30 มิถุนายน 2545 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผาดโผนทางที่ดีเป็นคติได้ทั่วโลก   

วันที่ 29 มิถุนายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สายกิเลส สายธรรม    

วันที่ 28 มิถุนายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระเราช่วยกันอย่างน้อยวัดละ ๑ กอง  

วันที่ 27 มิถุนายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สู้กิเลสแล้วพ้นทุกข์  

วันที่ 26 มิถุนายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทธศาสนาแท้อยู่ที่ภาวนา    

วันที่ 25 มิถุนายน 2545 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กฐินทองคำกองละสลึง  

วันที่ 24 มิถุนายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมดูแลความสุขทุกข์ของโลก  

วันที่ 23 มิถุนายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภาวนา ที่รวมยอดแห่งบุญกุศลทั้งหลาย  

วันที่ 22 มิถุนายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระพุทธเจ้าสอนให้พระอยู่ในป่า    

วันที่ 21 มิถุนายน 2545 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วัดงามอยู่ที่ใจ  

วันที่ 20 มิถุนายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ช่วยโลกกว่าพันล้านขึ้นไปพอฟังได้บ้าง  

วันที่ 19 มิถุนายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยาเสพย์ติด การพนัน เป็นเนื้อร้ายอย่าสงวน  

วันที่ 18 มิถุนายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เป็นพระอรหันต์ทำไมน้ำตาร่วง    

วันที่ 17 มิถุนายน 2545 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บัตรเครดิต  

วันที่ 16 มิถุนายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ลูกศิษย์มีครูย่อมดีเสมอ    

วันที่ 15 มิถุนายน 2545 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมบัติในคลังหลวงออกกู้ชาติ  

วันที่ 14 มิถุนายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยาเสพย์ติดเป็นภัยอย่างเดียว  

วันที่ 13 มิถุนายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีสติรักษาตัวแล้วจิตไม่วุ่น    

วันที่ 12 มิถุนายน 2545 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระจิตตคุตต์    

วันที่ 11 มิถุนายน 2545 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บ้าน สงฺกิลิฏฺเฐ  

วันที่ 10 มิถุนายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผิดพลาดตรงไหนก็สอน  

วันที่ 9 มิถุนายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อิ่มด้วยธรรมแล้วเย็น    

วันที่ 8 มิถุนายน 2545 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยู่กับธรรมแล้วเย็น  

วันที่ 7 มิถุนายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก