ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

ทำไมไม่มองดูกิเลสในหัวใจบ้าง  

วันที่ 17 มีนาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อภิญญา  

วันที่ 15 มีนาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สั่งให้เผาหนังสือเหลือบ  

วันที่ 13 มีนาคม 2545 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม

ณ สวนแสงธรรม กทม. 11มี.ค.2545 (ค่ำ 1)  

วันที่ 11 มีนาคม 2545 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

อบรมคณะประท้วง พ.ร.บ.สงฆ์ 11มี.ค.2545 (ค่ำ 2)  

วันที่ 11 มีนาคม 2545 เวลา 21:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

อำนาจแห่งใจ  

วันที่ 9 มีนาคม 2545     สถานที่ : บ้านนายแพทย์วิรัตน์ ถ.เพชรเกษม ๗๗ กทม

เทศน์เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 45  

วันที่ 8 มีนาคม 2545     สถานที่ : ณ สวนแสงธรรม

เทศน์เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 45  

วันที่ 7 มีนาคม 2545     สถานที่ : ณ สวนแสงธรรม

เมตตาที่บ้านคุณทวี-แม่บังอร บริรักคูเจริญ จ.ชลบุรี 7มี.ค.2545 (สาย)  

วันที่ 7 มีนาคม 2545 เวลา 10:30 น.     สถานที่ : บ้านคุณทวี-แม่บังอร บริรักคูเจริญ อ.เมือง จ.ชลบุรี

เทศน์เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 45 (บ่าย)  

วันที่ 4 มีนาคม 2545     สถานที่ : ณ สวนแสงธรรม

พิจารณาใจตนใคร่ดีหรือชั่ว  

วันที่ 3 มีนาคม 2545     สถานที่ : ณ โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์ กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 45  

วันที่ 2 มีนาคม 2545     สถานที่ : ณ สวนแสงธรรม

ตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นข้าศึกหรือเป็นคุณ  

วันที่ 1 มีนาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมบัติของชาติมีคุณค่ามาก อย่าเอาไฟมาเผา  

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีความจริงในใจพอจะยอมรับความจริงกันได้  

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใครจะว่าอะไรก็ช่าง ดีกับชั่วมีมาดั้งเดิม  

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจกับธรรมเป็นที่พึ่งได้ตลอดไป  

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เชื่อกรรมก็คือเชื่อศาสนา    

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2545 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คะแนนก็ได้ ใจก็มีศีลธรรม  

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมรัศมีชุมชนทุ่งพระ จ.ชัยภูมิ 22ก.พ.2545  

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : ศูนย์ปฏิบัติธรรมรัศมีชุมชนทุ่งพระ ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

ภาษาธรรม โลกไม่ได้ใช้เวลานี้    

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฌ ศูนย์ปฏิบัติธรรมรัศมีชุมชนทุ่งพระ จ.ชัยภูมิ 21ก.พ.2545 (บ่าย)  

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : ศูนย์ปฏิบัติธรรมรัศมีชุมชนทุ่งพระ ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

นายกคนดี  

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่ตั้งใจปฏิบัติอย่ามา  

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ช่วยโลกเต็มภูมิ  

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วัดกิเลสวัดธรรมวัดที่ใจ  

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จากแมวถึงเพชรน้ำหนึ่ง  

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แก่นศาสนาอยู่ที่กรรม  

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พ.ร.บ.ของธรรม พ.ร.บ.ของกิเลส    

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หนาจริง ๆ กิเลส กล่อมไปไหนหลงหมด  

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แม้แต่หมาก็ไม่กราบพระประเภทนี้  

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานคนจนแต่ไม่จนน้ำใจ  

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เสี้ยนหนามพุทธศาสนา  

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ข้าวเปลือกเพื่อชาติ  

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสดาองค์ใหม่    

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2545 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดูถูกเขานั่นสร้างกรรมชั่วแล้ว    

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2545 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ไม่เต็มเหนี่ยวของธรรม    

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2545 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กรรมอยู่กับใจ

วันที่ 30 มกราคม 2545     สถานที่ : สวนไชยปราการ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

หลวงตารับปากเป็นผู้นำอีก  

วันที่ 27 มกราคม 2545     สถานที่ : วัดจำปาทอง จ.พะเยา

เงินกับธรรมอะไรมีคุณค่ากว่ากัน  

วันที่ 24 มกราคม 2545     สถานที่ : วัดเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก