ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

ฝึกหัดภาวนา    

วันที่ 12 กันยายน 2544 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ก่อนจะทำกรรมใดให้พิจารณาเสียก่อน   

วันที่ 11 กันยายน 2544 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ซุกหุ้น  

วันที่ 10 กันยายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความสุขจริง ๆ ความทุกข์จริง ๆ อยู่ที่ใจ    

วันที่ 9 กันยายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราเห็นใจนายก ใครจะทุกข์ยิ่งกว่า  

วันที่ 8 กันยายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถ้าบาปบุญไม่มีโลกไม่ควรจะมีความทุกข์เหลืออยู่  

วันที่ 7 กันยายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วสวยงาม  

วันที่ 6 กันยายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราสร้างแต่ความดีจะเอาความชั่วมาเผาเราไม่ได้  

วันที่ 5 กันยายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ให้คนชั่วได้รู้สึกตัว   

วันที่ 4 กันยายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถาม    

วันที่ 3 กันยายน 2544 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

มีมากมีน้อยแบ่งไว้เพื่อชาติเสมอ   

วันที่ 2 กันยายน 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ณ ที่ว่าการ กิ่งอำเภอสามชัย จ.กาฬสินธุ์  

วันที่ 2 กันยายน 2544 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ที่ว่าการ กิ่งอำเภอสามชัย จ.กาฬสินธุ์

จะว่าเกิดใหม่ก็ได้เมืองไทยเรา   

วันที่ 1 กันยายน 2544 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ที่ไหนขาดแคลน ที่นั่นธรรมสมบูรณ์    

วันที่ 31 สิงหาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เดี๋ยวนี้ใครสนใจธรรมที่ไหน    

วันที่ 30 สิงหาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คำถามนี้ถ้าไม่รู้ถามไม่ได้    

วันที่ 29 สิงหาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมกับโลกต่างกัน    

วันที่ 28 สิงหาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คติจากฝน    

วันที่ 27 สิงหาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันที่ 27 สิงหาคม 2544  

วันที่ 27 สิงหาคม 2544     สถานที่ : ไม่ระบุ

กิเลสเป็นของแก้ได้  

วันที่ 26 สิงหาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เสี่ยงวาสนา   

วันที่ 25 สิงหาคม 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ข้อคิดจากพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวช    

วันที่ 24 สิงหาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มัฏฐกุณฑลี    

วันที่ 23 สิงหาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นายกคนนี้ไม่ธรรมดา    

วันที่ 22 สิงหาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีใครเทศน์อย่างเรา    

วันที่ 21 สิงหาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนชั่วดูออก คนดีทำไมจะดูไม่ออก  

วันที่ 20 สิงหาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ควรสู้ต้องสู้   

วันที่ 19 สิงหาคม 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

กาตกนรก  

วันที่ 18 สิงหาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ลมหายใจกั้นกำแพงนรก   

วันที่ 17 สิงหาคม 2544 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ของที่เป็นภัยเอาไว้ทำไม   

วันที่ 16 สิงหาคม 2544 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

หามลงจากเวทีแล้วยังชวนต่อยอยู่   

วันที่ 15 สิงหาคม 2544 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เรื่องวัฏวนก็เป็นอย่างนี้แหละ    

วันที่ 14 สิงหาคม 2544 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ธรรมขั้นสูงของจอมปราชญ์   

วันที่ 13 สิงหาคม 2544 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

หลวงพ่อคูณ...วิธีบริกรรมพุทโธในชีวิตประจำวัน 13ส.ค.2544 (เย็น)  

วันที่ 13 สิงหาคม 2544 เวลา 18:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เทศน์วันที่ 12 สิงหาคม 2544  

วันที่ 12 สิงหาคม 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อบรมคณะวัดหินหมากเป้ง ฯลฯ 12ส.ค.2544 (บ่าย)  

วันที่ 12 สิงหาคม 2544 เวลา 15:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ได้ถึง ๑๐ ตันแล้วเราพอใจเต็มเหนี่ยว  

วันที่ 11 สิงหาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยากได้ทองคำเป็นที่ระลึกในการช่วยชาติ   

วันที่ 10 สิงหาคม 2544 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

คณะบ้านนาคูณ อุดรธานี (บ้านตาดขี้เหนียว)10ส.ค.2544 (บ่าย)  

วันที่ 10 สิงหาคม 2544 เวลา 14:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เราทำประโยชน์แก่โลก ไม่ได้ทำความบอบช้ำแก่โลก   

วันที่ 9 สิงหาคม 2544 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก