ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

หนึ่งไม่มีสอง   

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อายตนนิพพาน   

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมเท่านั้นจะครองโลกได้   

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด   

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อบรมคณะเครือข่ายมูลนิธิส่งเสริมชุมชนแบบยั่งยืน (คอมมิวนิสต์)  

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เลือกปฏิบัติให้เหมาะกับจริต   

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เหมือนเทวดาสังหรณ์   

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่อยากเข้าวัด  

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วิ่งตามกิเลสมีแต่ทุกข์   

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สามัคคีดั่งเส้นหญ้า   

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิสัย   

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วัฏจักรนี้ไม่มีความสุข  

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทางเดินของกิเลสของธรรม  

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความทุกข์ของพระกรรมฐาน   

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เตือนบ้าง ปัญญาสำคัญมากทีเดียว   

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตเสื่อมเพราะขาดคำบริกรรม  

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อบรมลูกศิษย์  

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 18:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไทยช่วยไทย   

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทุกอย่างให้มีความพอเพียง   

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความจริงที่ไหน ปิดบังญาณหยั่งทราบไม่ได้  

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บุญประทายข้าวปี ๔๔   

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝั่งกิเลส ฝั่งธรรม   

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

10 ก.พ. 2544 (บ่าย ).. เมตตาแสดงธรรม  

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ณ วัดป่าบ้านศาลา

นกยูงหนีภัย   

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มาฆบูชาวันสร้างอรรถธรรม   

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่เคยพาพี่น้องชาวไทยผิดพลาด   

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พวก…จะตกนรกแน่ ๆ   

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เห็นอาหารเหลือเฟือแล้ววิตก   

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยึดธรรมเป็นหลัก   

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความเมตตา เฉลี่ยเผื่อแผ่ทั่วถึงกัน   

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใช้เครื่องมือมนุษย์เราให้ดี   

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คิดเป็นบุญเป็นกุศล   

วันที่ 31 มกราคม 2544 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าไตรวิเวก อ.เมือง จ.สุรินทร์

สร้างพุทธะผู้รู้ขึ้นภายในใจ   

วันที่ 29 มกราคม 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตเป็นวิสัยของนามธรรมด้วยกัน (ณ วัดป่าสุทธาวาส )   

วันที่ 29 มกราคม 2544 เวลา 20:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร

ช่วยกันรักษามรดกคือพุทธศาสนาไว้   

วันที่ 29 มกราคม 2544 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร

หนุนคนดี   

วันที่ 28 มกราคม 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระพุทธเจ้าสอนโลกเล่น ๆ เมื่อไร ยังมานอนจมกันอยู่เหรอ   

วันที่ 27 มกราคม 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระอรหันต์กับยาเสพย์ติด   

วันที่ 26 มกราคม 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาพุทธศาสนาเป็นแกนนำแล้วไม่จม   

วันที่ 25 มกราคม 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทางบ้านเมืองขวนขวาย ทางศาสนาก็จะช่วย   

วันที่ 24 มกราคม 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก