ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

22 ม.ค. 2544 ..  

วันที่ 22 มกราคม 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปลงธรรมสังเวช เราจะตายด้วยกันทั้งนั้น   

วันที่ 21 มกราคม 2544     สถานที่ : วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

อิริยาบถบรรเทาทุกข์    

วันที่ 20 มกราคม 2544 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กฎหมายกับธรรม  

วันที่ 19 มกราคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วัฏจักรนี้ไม่มีความสุข  

วันที่ 18 มกราคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระไตรปิฎกภาคปฏิบัติ  

วันที่ 18 มกราคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมณศักดิ์    

วันที่ 17 มกราคม 2544 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภัยอยู่ที่ใจ คุณอยู่ที่ใจ (ข้าราชการโกงกิน)   

วันที่ 16 มกราคม 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

สนใจพระปฏิบัติ  

วันที่ 15 มกราคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หัวหน้าต้องรับรอบด้าน    

วันที่ 14 มกราคม 2544 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนใจบุญหายาก    

วันที่ 13 มกราคม 2544 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ติดสมาธิเป็นสมุทัย    

วันที่ 12 มกราคม 2544 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด    

วันที่ 11 มกราคม 2544 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หนุนผู้นำคนดีเท่ากับหนุนชาติ    

วันที่ 10 มกราคม 2544 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รักชาติช่วยกันสนับสนุนคนดี    

วันที่ 9 มกราคม 2544 เวลา 9:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

7 ม.ค. 2544  

วันที่ 7 มกราคม 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส 6 ม.ค. 2544 ค่ำ   

วันที่ 6 มกราคม 2544 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์อบรมฆราวาส 5 ม.ค. 2544 บ่าย   

วันที่ 5 มกราคม 2544 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

กฎหมายขายชาติ    

วันที่ 4 มกราคม 2544 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์อบรมฆราวาส 4 ม.ค. 2544 ค่ำ   

วันที่ 4 มกราคม 2544 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

วันตัดสินชาติไทยจะล่มจมหรือเจริญรุ่งเรือง  

วันที่ 3 มกราคม 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

3 ม.ค. 2544 ค่ำ  

วันที่ 3 มกราคม 2544 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : ???

เทศน์อบรมฆราวาส 2 ม.ค. 2544 ค่ำ   

วันที่ 2 มกราคม 2544 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์อบรมฆราวาส 1 ม.ค. 2544 ค่ำ   

วันที่ 1 มกราคม 2544 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ณ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 31ธ.ค.2543 (บ่าย)  

วันที่ 31 ธันวาคม 2543 เวลา 13:30 น.     สถานที่ : วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เทศน์วันที่ 31 ธันวาคม 2543  

วันที่ 31 ธันวาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

ครูบาอาจารย์ที่สำเร็จอรหันต์ทีจังหวัดเชียงใหม่ 31ธ.ค.2543 (ค่ำ)  

วันที่ 31 ธันวาคม 2543 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

ณ โรงเรียนหนองใหญ่ จ.ชลบุรี 30ธ.ค.2543 (บ่าย)  

วันที่ 30 ธันวาคม 2543 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : โรงเรียนหนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

ณ ศูนย์การค้ารามทอง กทม. (วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)  

วันที่ 28 ธันวาคม 2543 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : ศูนย์การค้ารามทอง ซ.ถนอมมิตร ถ.รามอินทรา กทม.

ลัทธิหมา วิชาจับและขี่เสือ วิธีแก้ความกลัว 28ธ.ค.2543 (ค่ำ)  

วันที่ 28 ธันวาคม 2543 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

ณ สวนแสงธรรม กทม. (หนังสือถึงผู้ว่า ธปท.) 27ธ.ค.2543 (ค่ำ)  

วันที่ 27 ธันวาคม 2543 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

คณะขบวนรถจากทั่วประเทศมาประท้วง ธปท.  

วันที่ 26 ธันวาคม 2543 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

ณ โรงเรียนบดินทรเดชา 2 (สิงห์ สิงหเสนี) ถ.ลาดพร้าว บึงกุ่ม กทม. 26ธ.ค.2543 (เย็น)  

วันที่ 26 ธันวาคม 2543 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : โรงเรียนบดินทรเดชา 2 (สิงห์ สิงหเสนี) ซอยนวมินทร์ฯ ถ.ลาดพร้าว บึงกุ่ม กทม.

อบรมคณะกลับจากประท้วง ธปท. (เงินเข้าคลังหลวงไม่ได้) 26ธ.ค.2543 (ค่ำ)  

วันที่ 26 ธันวาคม 2543 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

ณ สวนแสงธรรม กทม. 25ธ.ค.2543 (ค่ำ)  

วันที่ 25 ธันวาคม 2543 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

งบประมาณวัดต่างจากงบประมาณรัฐบาล  

วันที่ 25 ธันวาคม 2543 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

ณ สวนแสงธรรม กทม. 24ธ.ค.2543 (ค่ำ)  

วันที่ 24 ธันวาคม 2543 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

ณ สวนแสงธรรม กทม. 24ธ.ค.2543  

วันที่ 24 ธันวาคม 2543 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม

ณ มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต กทม. 24ธ.ค.2543 (เที่ยง)  

วันที่ 24 ธันวาคม 2543 เวลา 12:00 น.     สถานที่ : มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ถ.จรัญสนิทวงศ์ (37) เขตบางกอกน้อย กทม.

ณ สวนแสงธรรม กทม. 23ธ.ค.2543 (ค่ำ)  

วันที่ 23 ธันวาคม 2543 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก