ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

ณ วัดสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ (ภูสังโฆ) 22พ.ย.2543 (เที่ยง)  

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2543 เวลา 12:00 น.     สถานที่ : วัดสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ (ภูสังโฆ) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

คณะหมอวิยะดา 22พ.ย.2543 (บ่าย)  

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2543 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พุทธศาสนาผู้ไม่มีวาสนาจะไม่เคารพเลื่อมใส    

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2543 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ต้องจริง ไม่จริงตายเท่านั้น   

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2543 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เหตุที่ธรรมสะอาดสูงสุดต้องมาคลุกเคล้ากับของสกปรก   

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2543 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

หลักของจิตตภาวนาออกจากอภิธรรมทั้งหมด (วิถีของจิต)   

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2543 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เห็นธรรมไม่มีความหมายแล้วจะจม   

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ฝืนเล่นกับโลกสกปรก   

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อบรมคณะโรงพยาบาลอำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา 16พ.ย.2543 (บ่าย)  

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2543 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ใจเจริญหรือเสื่อมขึ้นกับการบำรุงรักษา   

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

คุณของพ่อแม่ (คณะวิทยาลัยอาชีวศืกษาอุดรธานี)   

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 เวลา 14:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ปล่อยสัตว์   

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2543 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ผลแห่งความจริงจัง (ไม่ให้พระฉันอาหารในบ้าน)   

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2543 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อบรมคณะเสนาธิการทหารอากาศจากกรุงเทพฯ 13พ.ย.2543 (บ่าย)  

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2543 เวลา 14:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ถอดจากหัวใจ โกหกได้เหรอ   

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พระโลฬุทายี   

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ถ้าเข้ามาบุกพุทธศาสนาแล้วให้มา   

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ถวายทองคำคู่โล่ เป็นรางวัลหลวงตา   

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

มหาองค์นี้มันโง่ถึงขนาดนั้นเชียวเหรอ   

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ธรรมที่แสดงนี้น้อยนิดเดียว   

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

วัดป่าบ้านตาด   

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ชาติไทย ชาติมดแดง   

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

คณะโรงพยาบาลขอนแก่นถวายผ้าป่าช่วยชาติ 4พ.ย.2543 (เย็น)  

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

กิเลสเต็มหัวใจ คิดปกครองศาสนา  

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 (บ่าย)  

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 เวลา 14:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ผู้ปฏิบัติอรรถธรรมจะได้เป็นคติ   

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เดือนกฐินทาน   

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

นี่ธรรม เอาไปปฏิบัติ   

วันที่ 31 ตุลาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พระชาวโกสัมพี   

วันที่ 30 ตุลาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ต้นเหตุแห่งการสร้างมหากุศล (ถอดออกจากหัวใจดูเรียบร้อยแล้วยังไม่เชื่ออีกหรือ)   

วันที่ 29 ตุลาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

บริขารยามอาพาธของหลวงปู่มั่น   

วันที่ 29 ตุลาคม 2543 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดป่ากลางโนนภู่ บ้านกุดก้อม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

อบรมคณะชวนพิมพ์  

วันที่ 29 ตุลาคม 2543 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

คาถาขับรถ-เห็นแก่คนดี   

วันที่ 28 ตุลาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเด่นเรื่องช่วยชาติ (คณะหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)  

วันที่ 28 ตุลาคม 2543 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

กุญแจเปิดโลกธาตุ   

วันที่ 27 ตุลาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

คณะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศ-คณะมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)  

วันที่ 27 ตุลาคม 2543 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ศาสนาไม่มีเอาความเย็นมาจากไหน   

วันที่ 26 ตุลาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เจ็บแล้วต้องเข็ดต้องหลาบ   

วันที่ 25 ตุลาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อย่าบ้าเห่อของเมืองนอก (เด็ดเพื่อดี)   

วันที่ 24 ตุลาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

หลักธรรมชาติของการสร้างบุญสร้างบาป   

วันที่ 23 ตุลาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก