ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

เทศน์วันที่ 23 ตุลาคม 2543 (บ่าย)  

วันที่ 23 ตุลาคม 2543 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ชี้แจงเงินกฐิน เงินหมุนเวียน   

วันที่ 22 ตุลาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

งานครบรอบอายุวัฒนมงคล 72 ปี หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต 22ต.ค.2543 (บ่าย)  

วันที่ 22 ตุลาคม 2543 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ถ้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

เทศน์วันที่ 22 ตุลาคม 2543 (เย็น)  

วันที่ 22 ตุลาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

มหากฐินทองคำช่วยชาติ : ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน  

วันที่ 21 ตุลาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

คณะจากราชบุรี-สิงห์บุรี 21ต.ค.2543 (ค่ำ)  

วันที่ 21 ตุลาคม 2543 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เทศน์วันที่ 21 ตุลาคม 2543 (เที่ยง)  

วันที่ 21 ตุลาคม 2543 เวลา 12:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

คณะวัดป่าศรัทธารวม จ.นครราชสีมา 21ต.ค.2543 (บ่าย)  

วันที่ 21 ตุลาคม 2543 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

กุศลสองชั้น   

วันที่ 20 ตุลาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

คณะพระครูโอจากวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานี  

วันที่ 20 ตุลาคม 2543 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เทศน์วันที่ 20 ตุลาคม 2543 (เย็น)  

วันที่ 20 ตุลาคม 2543 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

กฐินแห่งชาติ (21ต.ค.2543)   

วันที่ 19 ตุลาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เทศน์วันที่ 19 ตุลาคม 2543 (เย็น)  

วันที่ 19 ตุลาคม 2543 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

กฐินช่วยชาติ ทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น   

วันที่ 18 ตุลาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เพื่อมีแผ่นดินไทยอยู่   

วันที่ 17 ตุลาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

งานประวัติศาสตร์  

วันที่ 16 ตุลาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เพราะกินน้ำนมสัตว์   

วันที่ 15 ตุลาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อบรมคณะจากจังหวัดเชียงใหม่...  

วันที่ 15 ตุลาคม 2543 เวลา 13:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

หลวงตาจะพาขึ้นสวรรค์   

วันที่ 14 ตุลาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ศาสนานำไม่ขึ้นก็กรรมของสัตว์   

วันที่ 13 ตุลาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ท่านอาจารย์เกิ่ง   

วันที่ 12 ตุลาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

" วิชาขี่เสือ " (คณะชาวบ้านอำเภอสามผง)  

วันที่ 12 ตุลาคม 2543 เวลา 14:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

มีเพื่อโลก อยู่เพื่อโลก  

วันที่ 11 ตุลาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เมืองไทยเราเสียที่ผู้นำ  

วันที่ 10 ตุลาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ล้มลุกขึ้นฟัด  

วันที่ 9 ตุลาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนแบบเดียวกันหมด  

วันที่ 8 ตุลาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รัตนะของเราเกิดในท่ามกลางแห่งกองทุกข์  

วันที่ 7 ตุลาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คณะชาวบ้านโคกสะอาด จ.สกลนคร 7ต.ค.2543 (บ่าย)  

วันที่ 7 ตุลาคม 2543 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ศาสนาเอกคือพุทธศาสนา   

วันที่ 6 ตุลาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ทิฐิมานะตัวทำลายชาติ  

วันที่ 5 ตุลาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ในท่ามกลางแห่งสงคราม  

วันที่ 4 ตุลาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แม้พระพุทธเจ้ายังทรงชักสะพาน  

วันที่ 3 ตุลาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชาติไทยทั้งชาติไม่มีคนดีแล้วเหรอ  

วันที่ 2 ตุลาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เหนือแล้วจึงเห็น   

วันที่ 1 ตุลาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

หลักเกณฑ์การก่อเจดีย์   

วันที่ 30 กันยายน 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เทศน์ในงานวางศิลาฤกษ์เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 30ก.ย.2543 (บ่าย)  

วันที่ 30 กันยายน 2543 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา

เป็นไปตามนิสัยวาสนา   

วันที่ 29 กันยายน 2543 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ความโหดร้ายไม่มีอะไรเกินกิเลส (ปัญหาพิจารณาเวทนา-กาย)   

วันที่ 28 กันยายน 2543 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ผู้ทำลายชาติมันไม่อ่อนข้อนะ (นักวิชาการ...)   

วันที่ 27 กันยายน 2543 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ดีอยู่กับชื่อ ความเลวร้ายอยู่กับใจ   

วันที่ 26 กันยายน 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก