ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

พวกถือบังเหียนเมาอำนาจ ไม่ควรปกครองต่อไปอีก  

วันที่ 22 สิงหาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เห็นใจพี่น้องชาวไทย-เงินขาดตลาด  

วันที่ 21 สิงหาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ลวดลายของศาสดาตอนปรินิพพาน   

วันที่ 20 สิงหาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อยู่กับคนตาบอด  

วันที่ 19 สิงหาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนไร้ที่พึ่ง  

วันที่ 19 สิงหาคม 2543     สถานที่ : วัดศรีชมภูองค์ตื้อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

แม้แต่หมายังหวง (รัฐบาลชุดนี้ผิดพลาดมาก บัดซบที่สุด)   

วันที่ 18 สิงหาคม 2543 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลวงตา หมอ พยาบาล คนไข้  

วันที่ 17 สิงหาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มรสุมหนอนในไส้   

วันที่ 16 สิงหาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ฆ่ากิเลสแบบไหน  

วันที่ 15 สิงหาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า   

วันที่ 14 สิงหาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ธรรมนี้สอนเพื่อมรรคผลนิพพาน   

วันที่ 13 สิงหาคม 2543 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เทศน์วันที่ 13 สิงหาคม 2543 (บ่าย)  

วันที่ 13 สิงหาคม 2543 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ให้มีปัญหาเข้ามา จะเห็นกระจ่างกันหมด   

วันที่ 12 สิงหาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เทศน์วันที่ 12 สิงหาคม 2543 (เย็น)  

วันที่ 12 สิงหาคม 2543 เวลา 17:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เราพิจารณาในหัวใจของเราพอแล้ว ถ้าไปตามนี้แล้วปลอดภัย (ดร.คณิน บุญสุวรรณ มากราบนมัสการเรื่องคลังหลวง)   

วันที่ 11 สิงหาคม 2543 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

บุญญาบารมีของพี่น้องชาวไทย (ฝนไม่ตกงานผ้าป่าที่ทุ่งศรีเมืองอุดรธานี-สระบุรี)   

วันที่ 10 สิงหาคม 2543 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

สร้างสิริมงคลแก่ตน (ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ เสด็จ)  

วันที่ 9 สิงหาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โลกถังขยะ ทุกข์แสนสาหัส  

วันที่ 8 สิงหาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำความดี-ทุกข์เพื่อสุข   

วันที่ 7 สิงหาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : ทำความดี-ทุกข์เพื่อสุข

มหาวิทยาลัยพระพุทธเจ้า   

วันที่ 6 สิงหาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

สำนักงบประมาณย่อย   

วันที่ 5 สิงหาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

คัมภีร์ใจ  

วันที่ 4 สิงหาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บ้านเมืองล่มจมเพราะความสกปรก ไม่ใช่เพราะธรรม   

วันที่ 3 สิงหาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ทัพธรรมช่วยโลก  

วันที่ 2 สิงหาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสถอยใครเมื่อไร   

วันที่ 1 สิงหาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อบรมคณะวัดป่ามัชฌิมาวาส จ.กาฬสินธุ์  

วันที่ 1 สิงหาคม 2543 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พระอรหันต์กับปุถุชน (พระอรหันต์กับขันธ์ 5)   

วันที่ 31 กรกฎาคม. 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เรื่องจิตเป็นสำคัญ   

วันที่ 30 กรกฎาคม. 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

คณะพระจากจังหวัดหนองคาย-นครพนม  

วันที่ 30 กรกฎาคม. 2543 เวลา 15:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ใครกันก่อเหตุร้าย?   

วันที่ 29 กรกฎาคม. 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รวมบัญชี….คำหวานหู   

วันที่ 29 กรกฎาคม. 2543 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ธรรมที่สอนประจักษ์ในหัวใจเราแล้ว   

วันที่ 28 กรกฎาคม. 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ส่งเสริมพระตั้งใจปฏิบัติ (พระหายาก)   

วันที่ 27 กรกฎาคม. 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

บรรพบุรุษร้องไห้...คลังหลวงจะถูกทำลาย  

วันที่ 26 กรกฎาคม. 2543 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

คณะพระ-ญาติโยมมากราบคารวะ  

วันที่ 26 กรกฎาคม. 2543 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ยังจะให้มหาโจร ๒ ก๊กนี้ต้มอีกหรือ? (เงินหลวงตาบัวไม่แตะ...)   

วันที่ 25 กรกฎาคม. 2543 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

การฝึกตัว-ความรู้ของจิต  

วันที่ 24 กรกฎาคม. 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

คณะวัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี กราบคารวะ-ทำวัตร  

วันที่ 24 กรกฎาคม. 2543 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พี่น้องทั้งหลายสลดสังเวชไหม (รัฐบาลกู้มาโกงกิน)   

วันที่ 23 กรกฎาคม. 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เทศน์วันที่ 22 กรกฎาคม 2543  

วันที่ 22 กรกฎาคม. 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก