ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

คลังหลวง (6มิ.ย.2543) บรรพบุรุษเอาเลือดทาแผ่นดิน  

วันที่ 6 มิถุนายน 2543 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

หลักใหญ่แห่งชาติไทยของเราอยู่ที่ไหน   

วันที่ 5 มิถุนายน 2543 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อบรมคณะอนามัยจังหวัดอุบลราชธานี 5มิ.ย.2543 (เย็น)  

วันที่ 5 มิถุนายน 2543 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ความโลภเป็นภัยต่อธรรม   

วันที่ 4 มิถุนายน 2543 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ความรู้หมากัดกัน (อย่าเหยียบหัวบรรพบุรุษ)   

วันที่ 3 มิถุนายน 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อย่ามาคิดอกุศลกับเรา มันจะเผาตัวเอง   

วันที่ 2 มิถุนายน 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

การเมืองในความหมายของหลวงตา (อย่าหลงกลมาร...ให้เชื่อครูเชื่ออาจารย์)   

วันที่ 31 พฤษภาคม 2543 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

แหงนหน้าดูมหากรรมที่ครอบหัวบ้าง  

วันที่ 30 พฤษภาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราจะเกรงใจโจรไม่ได้   

วันที่ 29 พฤษภาคม 2543 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อบรมคณะมาจากจังหวัดลำพูน  

วันที่ 29 พฤษภาคม 2543 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

กฎหมายเทวทัต   

วันที่ 28 พฤษภาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ความเห็นแก่ได้ - ความเห็นแก่ให้  

วันที่ 27 พฤษภาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อบรมคณะจากจังหวัดพิษณุโลก-เชียงราย-ชาวอินโดนีเซีย  

วันที่ 27 พฤษภาคม 2543 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

สมบัติอันยิ่งใหญ่คือบุญกุศล   

วันที่ 26 พฤษภาคม 2543 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ร้อยเอ็ด

ครั้งพระพุทธเจ้าปรินิพพานกับสถานการณ์เมืองไทย   

วันที่ 26 พฤษภาคม 2543 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เทศน์วันที่ 25 พฤษภาคม 2543  

วันที่ 25 พฤษภาคม 2543 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อุบายวิธีกลืนกินสมบัติในคลังหลวง   

วันที่ 24 พฤษภาคม 2543 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ช่วยโลกด้วยความเป็นธรรม 100%  

วันที่ 23 พฤษภาคม 2543 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เกาไม่ถูกที่คัน (รองปลัดกระทรวงการคลังเข้ากราบนมัสการ)   

วันที่ 22 พฤษภาคม 2543 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

วาสนาหลวงตาวาระสุดท้าย  

วันที่ 21 พฤษภาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนใจดำใจบอด...!  

วันที่ 20 พฤษภาคม 2543 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เทศน์วันที่ 19 พฤษภาคม 2543  

วันที่ 19 พฤษภาคม 2543 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ลิ้นมหาภัย ต้มพี่น้องชาวไทย  

วันที่ 18 พฤษภาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันวิสาขบูชา  

วันที่ 17 พฤษภาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ให้พิพากษาตัวเอง  

วันที่ 16 พฤษภาคม 2543 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

๖๒ ล้านชีวิตต้องรักษาคลังหลวง  

วันที่ 15 พฤษภาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ครบ 50 ปีที่บรรลุธรรม   

วันที่ 15 พฤษภาคม 2543 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สิ้นคลังหลวง…สิ้นชาติ  

วันที่ 14 พฤษภาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปีที่คุณแม่ชีแก้วบรรลุธรรม  

วันที่ 14 พฤษภาคม 2543 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ช่วยกันรักษาสมบัติในคลังหลวง  

วันที่ 13 พฤษภาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มหาภัยต่อคลังหลวง ต่อคนไทย และต่อชาติไทย  

วันที่ 11 พฤษภาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จะคอยดูจุดนี้  

วันที่ 5 พฤษภาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กฎหมายมหาภัย  

วันที่ 2 พฤษภาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าแตะคลังหลวงหัวใจของชาติ (หลังจังหัน)

วันที่ 2 พฤษภาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าแตะคลังหลวงหัวใจของชาติ  

วันที่ 2 พฤษภาคม 2543 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คลังหลวง 1 (2พ.ค.2543)  

วันที่ 2 พฤษภาคม 2543 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

รับผ้าป่าช่วยชาติที่สมาคมชาวไร่อ้อย อ.กุมภวาปี จ. อุดรธานี ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธาน  

วันที่ 30 เมษายน 2543 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : สมาคมชาวไร่อ้อย อ.กุมภวาปี จ. อุดรธานี

ณ วัดอุดมคงคาคีรีเขต (ดูน) จ.ขอนแก่น 23 เม.ย. 2543 (เย็น) ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ เสด็จ  

วันที่ 23 เมษายน 2543 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดอุดมคงคาคีรีเขต (ดูน) ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

หนังสือหลวงตาถึงธนาคารแห่งประเทศไทยให้เอาทองคำและเงินดอลลาร์เข้าคลังหลวง  

วันที่ 18 เมษายน 2543 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3 กทม.

ณ สวนแสงธรรม กทม. 16เม.ย.2543  

วันที่ 16 เมษายน 2543 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก