ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

ใจไม่มีป่าช้า  

วันที่ 14 มีนาคม 2542     สถานที่ : วัดอโศการาม สมุทรปราการ

ธรรมธาตุแดนแห่งผู้บริสุทธิ์  

วันที่ 14 มีนาคม 2542     สถานที่ : วัดอโศการาม สมุทรปราการ

โทษแห่งราคะตัณหา  

วันที่ 13 มีนาคม 2542     สถานที่ : วัดอโศการาม สมุทรปราการ

มีมากมีน้อยให้ช่วยกัน  

วันที่ 13 มีนาคม 2542     สถานที่ : วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

สมเกียรติเมืองไทย  

วันที่ 6 มีนาคม 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒  

วันที่ 3 มีนาคม 2542 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อบรมคณะคุณอาคม ทันนิเทศ (บ่าย)  

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ ณ วัดถ้ำอินทนิล จ.ตาก  

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : ณ วัดถ้ำอินทนิล จ.ตาก

ตอบปัญหานิพพาน (ตอบสองช่วง) 24ก.พ.2542 (เย็น)  

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 เวลา 18:00 น.     สถานที่ : โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก

เผาศพกิเลส  

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : ศาลาริมแม่น้ำปิง หน้า ส.น.ง.เทศบาล จังหวัดตาก

ตอบปัญหาเรื่องนิพพาน ณ เขื่อนภูมิพล จ.ว.ตาก

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : เขื่อนภูมิพล จ.ว.ตาก

เทศน์ ณ ศาลาริมแม่น้ำปิง หน้าเทศบาล อ.เมือง จ.ตาก (บ่าย)  

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : ณ ศาลาริมแม่น้ำปิง หน้าเทศบาล อ.เมือง จ.ตาก

ตอบปัญหาเรื่องนิพพาน  

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

ฆ่าตัวตายหนีทุกข์  

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : วัดธรรมจักร อ.เมืองพิษณุโลก

แสดงธรรมและรับผ้าป่าฯ ณ วัดเพชรวนาราม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ  

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : ไม่ระบุ

ลูกศิษย์ที่นราธิวาส  

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรื่องของกระทรวงสาธารณสุข (บ่าย)  

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ย้อนหลังเมื่อไปอังกฤษ  

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไปจันทบุรีครั้งแรก (บ่าย)  

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปริญญาตาบอด  

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ประโยชน์ส่วนรวม-ส่วนตัว  

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศรัทธาทัวร์-ศรัทธาต่อประเทศไทย  

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทีวีของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์  

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อำนาจของธรรมจะแสดงได้ทุกแบบ  

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทธศาสนาเป็นตัวอย่างอันเลิศเลอที่สุด  

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ช่วยชาติ ณ โรงงานมะเขือเทศศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย  

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : ณ โรงงานมะเขือเทศศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๒(ค่ำ)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : วัดสำราญนิเวศ จังหวัดอำนาจเจริญ

ณ ศาลากลาง จ.อำนาจเจริญ(บ่าย)  

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : ณ ศาลากลาง จ.อำนาจเจริญ

ควรจะขวนขวายแบบไหน  

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ ณ วัดป่าวังเลิง อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม (ค่ำ)  

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : ณ วัดป่าวังเลิง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

เหลือแต่เมตตา  

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิพพานคือนิพพาน  

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักประกันชาติ  

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขออภัย…ขึ้นเวทีบั้นแก่  

วันที่ 25 มกราคม 2542     สถานที่ : วัดศรีธรรมาราม อ.เมืองยโสธร

เราไม่กลับมาเกิดอีกแล้ว  

วันที่ 24 มกราคม 2542     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร

ระลึกถึงบุญคุณ  

วันที่ 24 มกราคม 2542     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร

ชาวพุทธกำลังเหลวไหล  

วันที่ 13 มกราคม 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หมอกับคนไข้มีคุณเหมือนกัน  

วันที่ 12 มกราคม 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คณะผ้าป่านายท่าสนามบินอุดรธานี  

วันที่ 10 มกราคม 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ควรเป็นเรื่องของรัฐบาล  

วันที่ 9 มกราคม 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก