ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

ใจตายไม่เป็น  

วันที่ 6 สิงหาคม 2540     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภัยของสมณะ  

วันที่ 27 กรกฎาคม. 2540     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นันทเศรษฐี  

วันที่ 15 กรกฎาคม. 2540     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

บุญคุณของพ่อแม่  

วันที่ 12 กรกฎาคม. 2540     สถานที่ : สวนแสงธรรม

คนไม่มีศาสนาเท่ากับคนถูกประหารชีวิต  

วันที่ 16 เมษายน 2540     สถานที่ : สวนแสงธรรม

มีเวลาว่างสำหรับธรรมบ้าง  

วันที่ 14 เมษายน 2540     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ดิ้น  

วันที่ 23 มีนาคม 2540     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว  

วันที่ 22 มีนาคม 2540     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราสอนเรื่องกรรมฐานเรื่องภาวนาล้วน ๆ  

วันที่ 17 มีนาคม 2540     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิมิตชี้ทางดำเนิน  

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2540     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันเดือน ๖ ดับ  

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2540     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

๔ ทัพใหญ่ทำลายศาสนา  

วันที่ 20 มกราคม 2540     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาเป็นตัวอย่างของโลก  

วันที่ 19 มกราคม 2540     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดูใจตัวเอง  

วันที่ 17 มกราคม 2540     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนชังแต่ธรรมรัก  

วันที่ 16 มกราคม 2540     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตายแบบพระพุทธเจ้า  

วันที่ 12 มกราคม 2540     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาคู่เคียงโลก  

วันที่ 11 มกราคม 2540     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เปิดตาข่ายออก  

วันที่ 4 มกราคม 2540     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชาติสุดท้าย  

วันที่ 3 มกราคม 2540     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สร้างความดีอย่ารอพระอริยเมตไตรย  

วันที่ 29 ธันวาคม 2539     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

ใบสมัครวิ่งตามกิเลส  

วันที่ 28 ธันวาคม 2539     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

สร้างนิสัยอันดีงาม  

วันที่ 27 ธันวาคม 2539     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

คัมภีร์ใหญ่กว่าความจริงได้ยังไง  

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2539     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สร้างบุญให้พอ  

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2539     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เก่งไหมกิเลส  

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2539     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กุสลาให้ตัวเอง  

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2539     สถานที่ : วัดชัยมงคล อ.บ้านแพง จ.นครพนม

ผู้แทน  

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2539     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยากให้อัดเสียงพระพุทธเจ้าไว้  

วันที่ 28 ตุลาคม 2539     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การแสวงหาบุญเป็นของยาก  

วันที่ 27 ตุลาคม 2539     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เปิดโลก  

วันที่ 26 ตุลาคม 2539     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เพชรน้ำหนึ่ง  

วันที่ 13 ตุลาคม 2539     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไสยศาสตร์  

วันที่ 2 ตุลาคม 2539     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จูเฬกสาฎก  

วันที่ 1 ตุลาคม 2539     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมกระซิบ  

วันที่ 14 กันยายน 2539     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทโธรักษาใจ  

วันที่ 6 กันยายน 2539     สถานที่ : สวนแสงธรรม

กรรมเป็นนิสัยของตัวเอง  

วันที่ 5 กันยายน 2539     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

กำลังใจเป็นของสำคัญ  

วันที่ 4 กันยายน 2539     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทมฺ

ศาสนาเป็นนามธรรม  

วันที่ 3 กันยายน 2539     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

สวรรค์มีไว้เพื่อคนบุญ  

วันที่ 26 กรกฎาคม. 2539     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ดอกไม้ ๔ เหล่า คน ๔ ประเภท  

วันที่ 25 กรกฎาคม. 2539     สถานที่ : สวนแสงธรรม


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก