ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

แดนสวรรค์แดนนรก  

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2537     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สิ่งก่อสร้าง-เสือหวงซาก  

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2537     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขลังภายนอก  

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2537     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาหมด  

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2537     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สร้างหอวิมานให้จิต  

วันที่ 30 ตุลาคม 2537     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทวดามีจริง  

วันที่ 27 ตุลาคม 2537     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เณรระลึกชาติ  

วันที่ 15 ตุลาคม 2537     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เนื่องในการสิ้นชีวิตของคุณสุวิทย์ หวั่งหลี  

วันที่ 7 ตุลาคม 2537     สถานที่ : วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร

หลักการดำเนินเพื่อมรรคเพื่อผล  

วันที่ 7 กันยายน 2537     สถานที่ : วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร

เนื่องในการสิ้นชีวิตของ คุณสุวิทย์ หวั่งหลี  

วันที่ 6 กันยายน 2537     สถานที่ : วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร

ให้สติขณะทุกข์หนักจาก คุณสุวิทย์ หวั่งหลี สิ้นชีวิต  

วันที่ 24 สิงหาคม 2537     สถานที่ : ไม่ระบุ

โรคพระ-โรคชาวบ้าน  

วันที่ 18 สิงหาคม 2537     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นาข้าวนาเกลือ  

วันที่ 8 สิงหาคม 2537     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใส่บาตร  

วันที่ 7 สิงหาคม 2537     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่ามองข้ามใจ  

วันที่ 30 กรกฎาคม. 2537     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปฏิบัติให้ถูกพ้นทุกข์ได้  

วันที่ 30 กรกฎาคม. 2537     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด (บ่าย)

ป่าเขาสถานที่บำเพ็ญชั้นเอก  

วันที่ 29 กรกฎาคม. 2537     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ว้าเหว่  

วันที่ 12 กรกฎาคม. 2537     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เชื่อพระพุทธเจ้าเถิด  

วันที่ 1 กรกฎาคม. 2537     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพมหานคร

ชีวิตใหม่  

วันที่ 23 มิถุนายน 2537     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สงวนธรรม

วันที่ 20 มิถุนายน 2537     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

กามคุณ  

วันที่ 17 มิถุนายน 2537     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กรรมบันดาล  

วันที่ 13 มิถุนายน 2537     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พลังจิต  

วันที่ 12 มิถุนายน 2537     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คติตัวอย่าง  

วันที่ 10 มิถุนายน 2537     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปัญญาทางโลก-ปัญญาทางธรรม  

วันที่ 21 พฤษภาคม 2537     สถานที่ : สวนแสงธรรม

นี่เราก็ไม่เคยพูดอย่างนี้  

วันที่ 18 เมษายน 2537     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศีลธรรมในวงราชการ  

วันที่ 12 เมษายน 2537     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นี่เราก็ไม่เคยพูดอย่างนี้  

วันที่ 18 มีนาคม 2537     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มรสุมของกิเลส  

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2537     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขอพระ  

วันที่ 31 มกราคม 2537     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขออภัย-คำที่มีคุณค่า  

วันที่ 2 มกราคม 2537     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความตระหนี่เป็นภัย  

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2536     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รับแขก  

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2536     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้สอนศาสนา  

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2536     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เจ็บไข้ได้ป่วย  

วันที่ 2 ตุลาคม 2536     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เครื่องมือของฝ่ายต่ำ  

วันที่ 27 กันยายน 2536     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เวลาว่างเราสร้างกุศล  

วันที่ 24 กันยายน 2536     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แกนของชาติ  

วันที่ 23 กันยายน 2536     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศรีธนญชัย  

วันที่ 21 กันยายน 2536     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก