ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

เศรษฐีมีอุปนิสัย  

วันที่ 21 กันยายน 2536     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำตัวให้เป็นคนดี  

วันที่ 14 กันยายน 2536     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อ่านหนังสือธรรมะแล้วชุ่มเย็น  

วันที่ 13 กันยายน 2536     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พักอารมณ์วันหยุด  

วันที่ 10 กรกฎาคม. 2536     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

สังคหวัตถุ  

วันที่ 27 มีนาคม 2536     สถานที่ : วัดป่าแก้ว บ้านชุมพล สกลนคร

วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕

วันที่ 25 ธันวาคม 2535     สถานที่ : สวนแสงธรรม

อำนาจของจิตที่บริสุทธิ์  

วันที่ 30 ตุลาคม 2535     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

26 ก.ย. 2535 เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 26 กันยายน 2535 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อบรมคณะอาจารย์มหาถาวร

วันที่ 15 สิงหาคม 2535     สถานที่ : ไม่ระบุ

ความเคารพเป็นประเพณีอันดีงาม

วันที่ 1 สิงหาคม 2535     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ความเคารพเป็นประเพณีอันดีงาม  

วันที่ 1 สิงหาคม 2535     สถานที่ : สวนแสงธรรม

วันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕

วันที่ 4 กรกฎาคม. 2535     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ผู้มีวาสนา  

วันที่ 3 กรกฎาคม. 2535     สถานที่ : สวนแสงธรรม

6 มี.ค. 2535 เทศน์อบรม  

วันที่ 6 มีนาคม 2535 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความเป็นมาของวัดเทิดพระเกียรติสิรินธร (ห้วยน้ำพัก) อ.นาแห้ว จ.เลย 2535  

วันที่ 1 มกราคม 2535 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ความรัก  

วันที่ 31 กรกฎาคม. 2534     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

"สร้างความดีประจำตน" เทศน์งานประชุมเพลิงคุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ   

วันที่ 22 มิถุนายน 2534     สถานที่ : สำนักชีบ้านห้วยทราย จ.มุกดาหาร

สังวรธรรม   

วันที่ 8 พฤษภาคม 2534 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เข้าถึงสรณะ  

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2533     สถานที่ : วัดเจติยาคิรีวิหาร หนองคาย

หลักวิชาที่ปราศจากศีลธรรม  

วันที่ 21 กันยายน 2533     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทานทำโลกทั้งหลายให้ร่มเย็น  

วันที่ 23 มิถุนายน 2533     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

วันที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๓

วันที่ 20 เมษายน 2533     สถานที่ : สวนแสงธรรม

บารมีธรรม  

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2533     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทาน-ศีล-ภาวนา  

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2533     สถานที่ : วัดป่าศรีสว่างแดนดิน สกลนคร

คุณค่าแห่งธรรม  

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2533     สถานที่ : วัดมหาชัย อ.เมือง มหาสารคาม

ละชั่วทำดี  

วันที่ 20 มกราคม 2533     สถานที่ : วัดหนองแวง อ.เมือง ขอนแก่น

วันที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๒

วันที่ 30 ธันวาคม 2532     สถานที่ : สวนแสงธรรม

นิสัยของพระโพธิสัตว์  

วันที่ 14 กันยายน 2532     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ม้าอาชาไนย  

วันที่ 13 กันยายน 2532     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นักเรียน นักลิง  

วันที่ 12 กันยายน 2532     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พ่อแม่เป็นบ่อแห่งชีวิต  

วันที่ 11 กันยายน 2532     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรื่องดุกับเครื่องมือปราบลิง  

วันที่ 19 สิงหาคม 2532     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตพระอรหันต์   

วันที่ 29 มิถุนายน 2532 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ตามรอยพระบาท  

วันที่ 16 พฤษภาคม 2532     สถานที่ : หลวงปู่ขาว อนาลโย ณ วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี

ผู้ทรงอรรถทรงธรรม  

วันที่ 26 เมษายน 2532     สถานที่ : วัดอโศการาม สมุทรปราการ

สุคติ-ทุคติ  

วันที่ 14 มีนาคม 2532     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

"ธรรมบูชา" เทศน์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสน์ วาสโน)   

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2531 เวลา 9:30 น.     สถานที่ : วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กทม

ออกเที่ยวธุดงคกรรมฐานปฏิบัติธรรม   

วันที่ 30 ตุลาคม 2531 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พัฒนาจิตให้ดี  

วันที่ 8 กรกฎาคม. 2531     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

อานาปานสติ  

วันที่ 4 มิถุนายน 2531     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก