ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

โลกยุ่งเพราะไม่ดูใจตัวเอง  

วันที่ 10 พฤษภาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

แน่นจนล้น  

วันที่ 8 พฤษภาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เห็นบุญ เห็นคุณของครูบาอาจารย์  

วันที่ 7 พฤษภาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ถึงขั้นปริยัติกับปฏิบัติเข้าประสานกัน  

วันที่ 6 พฤษภาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อบรมพระจึงเผ็ดร้อน  

วันที่ 5 พฤษภาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ทานบารมี 4พ.ค.2529 (เย็น)  

วันที่ 4 พฤษภาคม 2529 เวลา 18:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ธรรมคู่เคียงกับโลก   

วันที่ 3 พฤษภาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

รู้วาระจิต  

วันที่ 2 พฤษภาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พระสำคัญ (หลวงปู่ลี กุสลธโร)  

วันที่ 1 พฤษภาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ทรงความจริงสุดส่วน-จิตเสื่อม  

วันที่ 30 เมษายน 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ออกแต่แปวบ้า  

วันที่ 29 เมษายน 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ทำบุญวันเกิด-กระต่ายตื่นตูม  

วันที่ 27 เมษายน 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ดุเป็นพลังของธรรม  

วันที่ 26 เมษายน 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ติ-ชมขึ้นกับเหตุผล  

วันที่ 25 เมษายน 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อย่าขี้เกียจ-ขี้คร้าน  

วันที่ 24 เมษายน 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

สรณะแต่ก่อนกับเดี๋ยวนี้  

วันที่ 23 เมษายน 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เสาะแสวงหาบุญกุศล  

วันที่ 22 เมษายน 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ศาสนามีตนมีตัว  

วันที่ 20 เมษายน 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พลังกิเลส พลังธรรม 19เม.ย.2529 (บ่าย)  

วันที่ 19 เมษายน 2529     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ผู้ทรงความจริง  

วันที่ 19 เมษายน 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

การทรยศต่อชาติ-ให้สร้างธรรมขึ้น  

วันที่ 28 มีนาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

หาครูอาจารย์ที่แน่นอน  

วันที่ 27 มีนาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ช่วยตัวเอง  

วันที่ 22 มีนาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ปฏิบัติแล้วจะรู้เอง  

วันที่ 21 มีนาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ให้รู้ใจตัวเอง  

วันที่ 20 มีนาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

การแก้เจ้าของ   

วันที่ 17 มีนาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ให้พลิกตัวกลับสู้กิเลส 16มี.ค.2529 (บ่าย)  

วันที่ 16 มีนาคม 2529     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

การปฏิบัติพระศาสนา   

วันที่ 16 มีนาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ขบขันมีคติ-อย่ายุ่ง  

วันที่ 15 มีนาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อุบายเพลงรบของเทวทัต  

วันที่ 14 มีนาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ของกลาง (ผีที่บ้านกุดระโฮง)  

วันที่ 12 มีนาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ขันธ์แสดงความอนิจจัง  

วันที่ 11 มีนาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เมตตาทั่วถึงสรรพสัตว์  

วันที่ 10 มีนาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

วันโยม วันยุ่ง  

วันที่ 9 มีนาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

หลักเกณฑ์ชาวพุทธ  

วันที่ 8 มีนาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ศาสนาละเอียดอ่อนมาก  

วันที่ 3 มีนาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ธรรมมีมากไม่เฟ้อ  

วันที่ 2 มีนาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

วิธีปฏิบัติภาวนาเบื้องต้น 1มี.ค.2529 (เย็น)  

วันที่ 1 มีนาคม 2529     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ความสงสาร  

วันที่ 1 มีนาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ตักตวงเอาผลบุญกุศล  

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก