ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

วัดป่า วัดบ้าน 24ก.พ.2529 (บ่าย)   

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2529     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

มาฆบูชา  

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

แดนแห่งกรรมฐาน  

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ผลิตปราชญ์คมในฝัก  

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ผู้ออกสู่แนวรบ  

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

การประกอบความเพียร  

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

หลักฐานพระธรรมวินัย (มังสวิรัติ)  

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

คนดี ของดี หายาก  

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ความเมตตาสงสาร  

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ความเสมอภาพเป็นธรรม  

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พักผ่อนกาย พักผ่อนจิต11ก.พ.2529 (บ่าย)  

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2529     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เตรียมตัวให้ดี  

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

จงสร้างความไม่จนตรอก  

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ไหลมาไหลไปช่วยโลก  

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ทำบุญประทายข้าวเปลือก  

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ศาสนาเป็นเครื่องวัดใจ  

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ปฏิปทาที่ดำเนินมา  

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ศีลไม่มีที่ลับที่แจ้ง  

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ช่วยสงเคราะห์โลก  

วันที่ 26 มกราคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

หาล่าครูบาอาจารย์  

วันที่ 24 มกราคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

รักษาธาตุขันธ์เพื่อโลก  

วันที่ 23 มกราคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

รั้ววัด-รั้วใจ  

วันที่ 19 มกราคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เอาธรรมกลั่นกรองเข้า  

วันที่ 18 มกราคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อย่าหลงตื่นลืมเนื้อลืมตัว  

วันที่ 17 มกราคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ใจเป็นผู้สัมผัสธรรม  

วันที่ 16 มกราคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

คุณค่าของศาสนาในการแก้ปัญหาสังคม  

วันที่ 12 มกราคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ให้เชื่อครูศาสดาของเรา  

วันที่ 10 ธันวาคม 2528 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ศาสนสมบัติ  

วันที่ 8 ธันวาคม 2528 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อย่าเก่งกว่าครู  

วันที่ 1 ธันวาคม 2528 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เตือนตนด้วยตนเอง  

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2528 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ธรรมเกิดได้เฉพาะจิต (คณะพระเทพโมฬี วัดมกุฎกษัตริย์)  

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2528 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

กิเลสไม่พัง เราพัง  

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2528 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

กลั่นกรองจิตใจ  

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2528 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อยากให้ผู้ชายเข้าวัด  

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2528 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

จิตไม่เคยตาย  

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2528 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

แสวงหาความดี 17พ.ย.2528 (บ่าย)  

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2528     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ความยุติธรรม  

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2528 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ตรัสไว้ชอบแล้ว  

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2528 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ไม่ต้องยกครู  

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

หางจิ้งเหลนขาด  

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2528 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก