ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 13 มิ.ย. 2521  

วันที่ 13 มิถุนายน 2521     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 3 มิ.ย. 2521  

วันที่ 3 มิถุนายน 2521     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 31 พ.ค. 2521  

วันที่ 31 พฤษภาคม 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 17 พ.ค. 2521  

วันที่ 17 พฤษภาคม 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 26 เม.ย. 2521  

วันที่ 26 เมษายน 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 8 เม.ย. 2521  

วันที่ 8 เมษายน 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 6 เม.ย. 2521  

วันที่ 6 เมษายน 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 5 เม.ย. 2521  

วันที่ 5 เมษายน 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 21 มี.ค. 2521  

วันที่ 21 มีนาคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พิสูจน์ตายเกิดตายสูญ   

วันที่ 21 มกราคม 2521     สถานที่ : วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวัน... 9 พ.ค. 2520  

วันที่ 9 พฤษภาคม 2520     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดำเนินตามทางของนักปราชญ์   

วันที่ 7 พฤษภาคม 2520     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวัน ... 19 มี.ค. 2520  

วันที่ 19 มีนาคม 2520     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดำเนินตามแนวทางแห่งนักปราชญ์   

วันที่ 4 มีนาคม 2520     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยอดแห่งธรรม   

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2520     สถานที่ : วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร

สร้างเรือนใจ   

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2520     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สร้างความดีไว้เสียแต่ต้นมือ   

วันที่ 21 มกราคม 2520     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ประกาศศาสนาแบบธรรมแบบโลก  

วันที่ 15 ธันวาคม 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 14 ธ.ค. 2519  

วันที่ 14 ธันวาคม 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อำนาจแห่งความดี  

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตเป็นสิ่งที่ฝึกได้  

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สัจธรรมภายใน  

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทิฏฐธรรม วิหารธรรม   

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 22 ต.ค. 2519  

วันที่ 22 ตุลาคม 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา  

วันที่ 8 ตุลาคม 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระเมตตาสงสารต่อสัตว์โลก   

วันที่ 22 กันยายน 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 21 ก.ย. 2519  

วันที่ 21 กันยายน 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 18 ก.ย. 2519  

วันที่ 18 กันยายน 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 12 ก.ย. 2519  

วันที่ 12 กันยายน 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 11 ก.ย. 2519  

วันที่ 11 กันยายน 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ต่อสู้เพื่อจิตสมบัติ   

วันที่ 8 กันยายน 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ลาภนอกๆ   

วันที่ 5 กันยายน 2519 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความดีนี้ลบไม่สูญ   

วันที่ 4 กันยายน 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 3 ก.ย. 2519  

วันที่ 3 กันยายน 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 26 ส.ค. 2519  

วันที่ 26 สิงหาคม 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะมีคุณค่าเสมอด้วยจิต   

วันที่ 21 สิงหาคม 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 20 ส.ค. 2519  

วันที่ 20 สิงหาคม 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 18 ส.ค. 2519  

วันที่ 18 สิงหาคม 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กายคัมภีร์ จิตคัมภีร์  

วันที่ 13 สิงหาคม 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ากที่ตนทำไว้แล้วเป็นเครื่องหนุน  

วันที่ 11 สิงหาคม 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก