ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 10 ส.ค. 2519  

วันที่ 10 สิงหาคม 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีชีวิตใครๆ จะเหมือน   

วันที่ 8 สิงหาคม 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พัฒนาจิตใจก่อนอื่น   

วันที่ 5 สิงหาคม 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ลาภนอกๆ

วันที่ 5 สิงหาคม 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 4 ส.ค. 2519  

วันที่ 4 สิงหาคม 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 3 ส.ค. 2519  

วันที่ 3 สิงหาคม 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 24 ก.ค. 2519  

วันที่ 24 กรกฎาคม. 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 19 ก.ค. 2519  

วันที่ 19 กรกฎาคม. 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 17 ก.ค. 2519  

วันที่ 17 กรกฎาคม. 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศีลธรรมสำหรับครอบครัว  

วันที่ 11 กรกฎาคม. 2519     สถานที่ : กรมทหาร ร.พัน.3 อุดรธานี

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 11 ก.ค. 2519  

วันที่ 11 กรกฎาคม. 2519 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 10 ก.ค. 2519  

วันที่ 10 กรกฎาคม. 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 9 ก.ค. 2519  

วันที่ 9 กรกฎาคม. 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ กรมทหาร ร. พัน. ๓ อุดรฯ ..1 ก.ค. 2519  

วันที่ 1 กรกฎาคม. 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อุบายฝึกจิตทางลัด

วันที่ 4 มกราคม 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อบรมลูกเสือชาวบ้าน  

วันที่ 17 พฤษภาคม 2518     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 26 เม.ย. 2518  

วันที่ 26 เมษายน 2518     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หน้าที่ต่อบุพการี  

วันที่ 17 มีนาคม 2518     สถานที่ : โรงเรียนบ้านตาด อุดรธานี

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 19 มี.ค. 2518  

วันที่ 9 มีนาคม 2518     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผลของการศึกษาและปฏิบัติธรรม  

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2518     สถานที่ : วัดอโศการาม สมุทรปราการ

เทศน์ อบรม ณ พิพิธภัณฑ์ หลวงปู่มั่น  

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2518     สถานที่ : ไม่ระบุ

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 4 ต.ค. 2517  

วันที่ 4 ตุลาคม 2517     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สวดอวยพร เช้าวันที่ 22 มิ.ย. 2517  

วันที่ 22 มิถุนายน 2517     สถานที่ : กรุงลอนดอน

เทศน์ ณ วิหารธรรมประทีป กรุงลอนดอน …21 มี.ย. 2517  

วันที่ 21 มิถุนายน 2517     สถานที่ : กรุงลอนดอน

เทศน์ ณ วิหารธรรมประทีป กรุงลอนดอน …20 มี.ย. 2517  

วันที่ 20 มิถุนายน 2517     สถานที่ : กรุงลอนดอน

เทศน์ ณ วิหารธรรมประทีป กรุงลอนดอน …19 มี.ย. 2517  

วันที่ 19 มิถุนายน 2517     สถานที่ : กรุงลอนดอน

เทศน์ ณ วิหารธรรมประทีป กรุงลอนดอน …18 มี.ย. 2517  

วันที่ 18 มิถุนายน 2517     สถานที่ : กรุงลอนดอน

เทศน์ ณ วิหารธรรมประทีป กรุงลอนดอน …16-22 มี.ย. 2517  

วันที่ 16 มิถุนายน 2517     สถานที่ : กรุงลอนดอน

เทศน์ ณ วิหารธรรมประทีป กรุงลอนดอน …10 มี.ย. 2517  

วันที่ 10 มิถุนายน 2517     สถานที่ : กรุงลอนดอน

เทศน์ ณ วิหารธรรมประทีป กรุงลอนดอน …9 มี.ย. 2517  

วันที่ 9 มิถุนายน 2517     สถานที่ : กรุงลอนดอน

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 25 เม.ย. 2517  

วันที่ 25 เมษายน 2517     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 10 พ.ย. 2516  

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2516     สถานที่ : ไม่ระบุ

อบรมคณะผ้าป่า คุณชวน สอนสงคราม 27 ต.ค. 2516  

วันที่ 27 ตุลาคม 2516     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรม เมื่อวัน วิสาขบูชา 2516  

วันที่ 1 พฤษภาคม 2516     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรม เมื่อวัน มาฆบูชา 2516  

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2516     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 18 ธ.ค. 2515  

วันที่ 18 ธันวาคม 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝึกหัดตนเองให้อยู่ในขอบเขต   

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 21 ต.ค. 2515  

วันที่ 21 ตุลาคม 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อบรมที่กรมทหาร จ.นครราชสีมา 15 ส.ค. 2515  

วันที่ 15 สิงหาคม 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความรู้ถูกปิดตัน   

วันที่ 6 สิงหาคม 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก