ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 17 ต.ค. 2514  

วันที่ 17 ตุลาคม 2514     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจจะงามได้เพราะธรรม   

วันที่ 16 ตุลาคม 2514     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 15 ต.ค. 2514  

วันที่ 15 ตุลาคม 2514     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 6 ส.ค. 2514  

วันที่ 6 สิงหาคม 2514     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 2 ส.ค. 2514  

วันที่ 2 สิงหาคม 2514     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 22 ก.ค. 2514  

วันที่ 22 กรกฎาคม. 2514     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 7 ก.ค. 2514  

วันที่ 7 กรกฎาคม. 2514     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 1 ก.ค. 2514  

วันที่ 1 กรกฎาคม. 2514     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 9 พ.ค. 2514  

วันที่ 9 พฤษภาคม 2514     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมคณะสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ องค์ปัจจุบัน-มล.จิตติ นพวงศ์ 30มี.ค.2514 (บ่าย)  

วันที่ 30 มีนาคม 2514 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

แดนแห่งป่า-เสียงแห่งธรรม   

วันที่ 7 มีนาคม 2514     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การปกครองรักษาตน   

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2513     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาคือแนวทางแห่งชีวิต .. 2 เม.ย. 2513  

วันที่ 2 เมษายน 2513     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 9 พ.ย. 2512  

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2512     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ของดีเยี่ยมคืออะไร   

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2512     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 16 ก.ค. 2512  

วันที่ 16 กรกฎาคม. 2512     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วิถีแห่งชีวิต   

วันที่ 12 กรกฎาคม. 2512     สถานที่ : ณ วิทยาลัยครูอุดรธานี

ชีวิตนี้เป็นของเล็กน้อย   

วันที่ 22 ตุลาคม 2511     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตามหลักธรรมคำสอน   

วันที่ 11 พฤษภาคม 2511     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความรู้ของจิตพิสดารมาก   

วันที่ 8 พฤษภาคม 2511     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผ้าขี้ริ้วห่อทองคำ   

วันที่ 7 พฤษภาคม 2511     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันที่ 15 มิถุนายน 2510  

วันที่ 15 มิถุนายน 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันที่ 8 มิถุนายน 2510  

วันที่ 8 มิถุนายน 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราเป็นนักบวชแบบของโลก  

วันที่ 31 ธันวาคม 2509     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยู่ด้วยเหตุด้วยผล  

วันที่ 24 ธันวาคม 2509     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนธรรมคู่เคียงใจ  

วันที่ 9 ธันวาคม 2509     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ของจริงมีอยู่  

วันที่ 6 ธันวาคม 2509     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

4 ธ.ค. 2509 วันเวลามีอยู่ แต่เรา....  

วันที่ 4 ธันวาคม 2509     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2509  

วันที่ 3 ธันวาคม 2509     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สัมโมทนียกถา  

วันที่ 2 ธันวาคม 2509     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระคุณพ่อแม่  

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2509     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรม ไม่กำเริบ  

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2509     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การสร้างพระองค์ของพระพุทธเจ้า  

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2509     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใครแบกภาระ ?  

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2509     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปฏิปทาคือหลักใจ  

วันที่ 26 ตุลาคม 2509     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2509  

วันที่ 21 ตุลาคม 2509     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บุญคือแก้วสารพัดนึก  

วันที่ 18 ตุลาคม 2509     สถานที่ : ไม่ระบุ

คำว่าศาสนาเทียบกับน้ำ  

วันที่ 28 สิงหาคม 2509     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สร้างวัดง่ายกว่าสร้างพระ  

วันที่ 8 สิงหาคม 2509     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้ดับกงจักรภายในใจ  

วันที่ 22 มิถุนายน 2509     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก