ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 4มิ.ย.2552 (สาย)  

วันที่ 4 มิถุนายน 2552 เวลา 10:40 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 3 มิถุนายน 2552 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 2 มิถุนายน 2552 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 2มิ.ย.2552 (สาย)  

วันที่ 2 มิถุนายน 2552 เวลา 10:40 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 1 มิถุนายน 2552 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมพาดำเนินไม่มีคำว่ารั่วไหล   

วันที่ 31 พฤษภาคม 2552 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 31พ.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 31 พฤษภาคม 2552 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระนิพพานเป็นเข็มทิศอันสูงสุด  

วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 29พ.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เทศน์วันที่ 28 พฤษภาคม 2552  

วันที่ 28 พฤษภาคม 2552 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 27 พฤษภาคม 2552 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พลิกแพลงเหมือนมิจฉาทิฏฐิ   

วันที่ 26 พฤษภาคม 2552 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 26พ.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 26 พฤษภาคม 2552 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

หลวงปู่เพียร วิริโย เข้ากราบถวายทองคำที่กุฏิ  

วันที่ 26 พฤษภาคม 2552 เวลา 13:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ตามหลักกฎเกณฑ์   

วันที่ 25 พฤษภาคม 2552 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 24 พฤษภาคม 2552 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 24พ.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 24 พฤษภาคม 2552 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เดินตามครูแล้วจะสวยงาม   

วันที่ 23 พฤษภาคม 2552 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เยี่ยมวัดเขาใหญ่เจริญธรรม 23 พฤษภาคม 2552(บ่าย)  

วันที่ 23 พฤษภาคม 2552 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม

อัศจรรย์ใจเจ้าของ   

วันที่ 22 พฤษภาคม 2552 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 22พ.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 22 พฤษภาคม 2552 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

จิตนี้เป็นธรรมธาตุแล้ว***   

วันที่ 21 พฤษภาคม 2552 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติกับจิตอยู่ด้วยกันแล้วไม่กลัว   

วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เยี่ยมวัดดอยธรรมเจดีย์ 20 พฤษภาคม 2552(สาย)  

วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดดอยธรรมเจดีย์

ผู้หาธรรมจริงๆ ลำบากมาก   

วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 19พ.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 18 พฤษภาคม 2552 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เยี่ยมวัดเขาใหญ่เจริญธรรม 18 พฤษภาคม 2552(บ่าย)  

วันที่ 18 พฤษภาคม 2552 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม

หลักใจเป็นสำคัญ***   

วันที่ 17 พฤษภาคม 2552 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 17 พฤษภาคม 2552(บ่าย)  

วันที่ 17 พฤษภาคม 2552 เวลา 14:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บรรลุธรรมถึงที่สุดแล้วเหมือนกันหมด***   

วันที่ 16 พฤษภาคม 2552 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 16พ.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 16 พฤษภาคม 2552 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 15 พฤษภาคม 2552 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 15พ.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 15 พฤษภาคม 2552 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

ช่วยเหลือจนตั้งเนื้อตั้งตัวได้   

วันที่ 14 พฤษภาคม 2552 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เยี่ยมวัดภูสังโฆ 14 พฤษภาคม 2552(สาย)  

วันที่ 14 พฤษภาคม 2552 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดภูสังโฆ

เทศน์วันที่ 13 พฤษภาคม 2552  

วันที่ 13 พฤษภาคม 2552 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 13พ.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 13 พฤษภาคม 2552 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก