ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 19 ธันวาคม 2551 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 18 ธันวาคม 2551 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 17 ธันวาคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 16 ธันวาคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 16 ธันวาคม 2551(บ่าย)  

วันที่ 16 ธันวาคม 2551 เวลา 13:30 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม

อย่าเอาศีลธรรมเป็นเครื่องมือ   

วันที่ 15 ธันวาคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความหมายอยู่กับความสงบของใจ (ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ เสด็จ)   

วันที่ 14 ธันวาคม 2551 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 13 ธันวาคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 12 ธันวาคม 2551  

วันที่ 12 ธันวาคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดลบันดาลกัน  

วันที่ 11 ธันวาคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 10 ธันวาคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 10ธ.ค.2551 (สาย)  

วันที่ 10 ธันวาคม 2551 เวลา 11:40 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 9 ธันวาคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เพราะความเมตตา  

วันที่ 8 ธันวาคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความพร้อมเพรียงสำคัญมาก  

วันที่ 7 ธันวาคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติปัฏฐานสี่ มหาสติปัฏฐานสี่  

วันที่ 6 ธันวาคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 5 ธันวาคม 2551 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ละเอียดลออมากพระพุทธเจ้าสอนสัตว์โลก    

วันที่ 4 ธันวาคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้ตั้งจิตใจในการกุศล