ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

ล้างสมมุติทั้งมวล    

วันที่ 6 สิงหาคม 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เมื่อได้สงเคราะห์แล้วโล่งจิตใจ    

วันที่ 5 สิงหาคม 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปฏิบัติหนักเท่าไรมรรคผลนิพพานยิ่งเด่น    

วันที่ 4 สิงหาคม 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อำนาจการให้ทานสำคัญอยู่   

วันที่ 3 สิงหาคม 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความรู้การภาวนาพิสดารมาก    

วันที่ 2 สิงหาคม 2551 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดีดดิ้นเพราะเมตตา    

วันที่ 1 สิงหาคม 2551 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ที่สุดของธรรม    

วันที่ 31 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้มีพุทโธติดหัวใจ    

วันที่ 30 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 30 กรกฎาคม 2551(เย็น)  

วันที่ 30 กรกฎาคม. 2551 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อริยภูมิที่จะเข้าสู่พระนิพพาน    

วันที่ 29 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 28 กรกฎาคม 2551   

วันที่ 28 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ได้ธรรมะขึ้นมามีแต่อยู่ในป่า (ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ เสด็จ)   

วันที่ 27 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พินัยกรรมเราเพื่อคลังหลวง    

วันที่ 26 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เป็นอย่างไรพวกรักษาคลังหลวง    

วันที่ 25 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้อบรมจิตใจกับธรรมเป็นอันเดียวกัน   

วันที่ 25 กรกฎาคม. 2551 เวลา 12:00 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 24 กรกฎาคม 2551   

วันที่ 24 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ล้างป่าช้าของเรา    

วันที่ 23 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทองคำเป็นหัวใจของแต่ละชาติ    

วันที่ 22 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พรรษา ๑๑ หนักมากเรื่องความเพียร    

วันที่ 21 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีสติมีแต่ความฟุ้งเฟ้อ    

วันที่ 20 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 19 กรกฎาคม 2551  

วันที่ 19 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 19 กรกฎาคม 2551(เย็น)  

วันที่ 19 กรกฎาคม. 2551 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้มีคำสัตย์คำจริงบังคับตน   

วันที่ 18 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 17 กรกฎาคม 2551  

วันที่ 17 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 16 กรกฎาคม 2551  

วันที่ 16 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 15 กรกฎาคม 2551   

วันที่ 15 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 14 กรกฎาคม 2551  

วันที่ 14 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำใจให้เป็นหิน   

วันที่ 13 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 12 กรกฎาคม 2551  

วันที่ 12 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 11 กรกฎาคม 2551  

วันที่ 11 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 10 กรกฎาคม 2551  

วันที่ 10 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 9 กรกฎาคม 2551(ค่ำ)  

วันที่ 9 กรกฎาคม. 2551 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 9 กรกฎาคม 2551(บ่าย)  

วันที่ 9 กรกฎาคม. 2551 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ร.พ.พระมงกุฏ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม

วันที่ 8 กรกฎาคม. 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 8 กรกฎาคม 2551(ค่ำ)  

วันที่ 8 กรกฎาคม. 2551 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

สติวินัยบังคับบัญชา  

วันที่ 7 กรกฎาคม. 2551 เวลา 13:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 7 กรกฎาคม 2551  

วันที่ 7 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 7 กรกฎาคม 2551(ค่ำ)  

วันที่ 7 กรกฎาคม. 2551 เวลา 19:10 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม

วันที่ 6 กรกฎาคม. 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 6 กรกฎาคม 2551(ค่ำ)  

วันที่ 6 กรกฎาคม. 2551 เวลา 18:40 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก