ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

4 มิ.ย. 2551 ..   

วันที่ 4 มิถุนายน 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

3 มิ.ย. 2551 ..  

วันที่ 3 มิถุนายน 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราต้องการธรรมเท่านั้น    

วันที่ 2 มิถุนายน 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

31 พ.ค. 2551 ..   

วันที่ 31 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

30 พ.ค. 2551(บ่าย) ..  

วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

29 พ.ค. 2551 ..   

วันที่ 29 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

29 พ.ค. 2551 (เย็น)  

วันที่ 29 พฤษภาคม 2551 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระพุทธเจ้าสอนว่าตายแล้วเกิด    

วันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เสียงธรรมเป็นเสียงเหนือโลกน่าจะฟังกัน    

วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนนี้ละจะทรงศาสนา   

วันที่ 26 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝึกทรมานจิตใจเรื่องอาหารเป็นสำคัญ  

วันที่ 25 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา  

วันที่ 24 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อาศัยเพื่อจะฟิตตัว  

วันที่ 23 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

22 พ.ค. 2551 ..  

วันที่ 22 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักใจคือหลักธรรมไม่มี  

วันที่ 21 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาท่านไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 20 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาท่านไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 19 พฤษภาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

19 พ.ค. 2551(บ่าย)  

วันที่ 19 พฤษภาคม 2551 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

เช้านี้หลวงตาท่านไม่ได้แสดงธรรม