ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

ธรรมธาตุท่ามกลางขันธ์พระอรหันต์    

วันที่ 3 เมษายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เครื่องระงับจิต   

วันที่ 2 เมษายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 1 เมษายน 2551   

วันที่ 1 เมษายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 31 มีนาคม 2551  

วันที่ 31 มีนาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สายบุญสายกรรม   

วันที่ 30 มีนาคม 2551 เวลา 18:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ต้องรั้งด้วยพุทโธ   

วันที่ 29 มีนาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิสัยเราชอบสังเกต   

วันที่ 28 มีนาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรื่องภาวนาจะบกพร่องไม่ได้   

วันที่ 27 มีนาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผลของการฝึกตน   

วันที่ 26 มีนาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สิ้นสุดความว่างของจิต   

วันที่ 25 มีนาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชินในจิตของสัตว์   

วันที่ 24 มีนาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สถานที่บำเพ็ญเพียรชั้นเอก   

วันที่ 23 มีนาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 23มี.ค.2551 (สาย)  

วันที่ 23 มีนาคม 2551 เวลา 11:35 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

หลวงปู่มั่นแสดงฤทธิ์เดชของใจ   

วันที่ 22 มีนาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำอะไรทำจริง   

วันที่ 21 มีนาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วัดเป็นแบบฉบับของประชาชน   

วันที่ 20 มีนาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แตกเป็นนิกาย   

วันที่ 19 มีนาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ท่านอาจารย์ฝั้นกับอาจารย์ลีพลังจิตแรง   

วันที่ 18 มีนาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์จากหัวใจที่เต็มด้วยธรรม   

วันที่ 17 มีนาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตอิ่มตัวแล้วพอหมด   

วันที่ 16 มีนาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมเหนือโลก   

วันที่ 15 มีนาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การได้ฟังจากครูบาอาจารย์สำคัญมาก   

วันที่ 14 มีนาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถ้าลงว่าผ่านหลวงตาบัวแล้วบริสุทธิ์ทั้งมวล   

วันที่ 13 มีนาคม 2551 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เวลานี้มีแต่ความเมตตาเต็มหัวใจ   

วันที่ 12 มีนาคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราสุดหัวใจได้ปฏิบัติพ่อแม่ครูจารย์มั่น   

วันที่ 11 มีนาคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คราวนี้เป็นคราวเงินหมด   

วันที่ 10 มีนาคม 2551 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 9 มีนาคม 2551  

วันที่ 9 มีนาคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไปไหนมาไหนสติกับจิตให้ติดกันตลอด   

วันที่ 8 มีนาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้ให้เป็นธรรม ผู้รับต้องเป็นธรรม   

วันที่ 7 มีนาคม 2551 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรียนสรีรศาสตร์ด้านธรรมะ   

วันที่ 6 มีนาคม 2551 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความเพียรเราหนัก   

วันที่ 5 มีนาคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตเป็นธรรมธาตุ   

วันที่ 4 มีนาคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สังเกตพื้นเพของจิต   

วันที่ 3 มีนาคม 2551 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 2 มีนาคม 2551  

วันที่ 2 มีนาคม 2551 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลวงพ่อสังวาลย์ทำประโยชน์ให้โลกได้มาก   

วันที่ 1 มีนาคม 2551 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คลังหลวง 6 (1มี.ค.2551 บ่าย)  

วันที่ 1 มีนาคม 2551 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เป็นนิสัยวาสนาแต่ละองค์   

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อันไหนไม่ดีให้พากันจัดกันทำ   

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระอรหันต์สมัยปัจจุบัน   

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรามีแต่ให้   

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก