ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

สำคัญอำนาจจิตท่านอาจารย์ฝั้น  

วันที่ 6 ธันวาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

จิตเปิดโลกธาตุ***   

วันที่ 6 ธันวาคม 2550 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : หอพระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์เป็นของสำคัญมาก   

วันที่ 5 ธันวาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภาษาของผู้รู้ธรรมเห็นธรรม   

วันที่ 5 ธันวาคม 2550 เวลา 18:15 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 5 ธันวาคม 2550 (บ่าย)  

วันที่ 5 ธันวาคม 2550 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ชาวพุทธเราพูดถึงนิพพานสุดเอื้อมหมดหวัง   

วันที่ 4 ธันวาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตท่านมุ่งต่อเราด้วยความเมตตา   

วันที่ 3 ธันวาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ได้ทำตามธรรมพระพุทธเจ้า   

วันที่ 2 ธันวาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ให้แก้จิตด้วยจิตตภาวนา   

วันที่ 1 ธันวาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จะไม่มีใครเชื่อ ก็เขาไม่ได้ทำ  

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใบลานเปล่าๆ หัวโล้นเปล่าๆ  

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

29 พ.ย. 2550 .. (บ่าย)  

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิสัยวาสนาชอบความสมาน  

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คลังหลวง 3 (28พ.ย.2550)  

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ป่าไม้เป็นคุณ ป่าคนเป็นอันตราย  

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรื่องธรรมใครคาดไม่ถึง   

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมหมุนกิเลส   

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

24 พ.ย. 2550 .. เทศน์อบรมฆราวาส  

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดชัยมงคล ต.บ้านแพง

สำคัญหลักใจ   

วันที่ 23 พฤศจ