ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

เต่าปากเปราะ   

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาโลกพิจารณามันไม่แน่นอน   

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้นึกพุทโธไปเต็มรถๆ  

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2550 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พิธีรับมหากฐินวัดป่าบ้านตาด 3 พฤศจิกายน 2550  

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อบรมคณะวิทยากรที่มาพูดเรื่องคลังหลวง 3พ.ย.2550 (บ่าย)  

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2550 เวลา 14:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้าวันนี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 (เย็น)  

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 เวลา 17:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

นานๆ ไปเยี่ยมเสียทีหนึ่ง   

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วัดที่ระลึกถึงวันตายก็ไม่ลืม   

วันที่ 31 ตุลาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บริเวณปากแพะ   

วันที่ 30 ตุลาคม 2550 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การสร้างความดีอย่าไปถอย (ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านสามผง)   

วันที่ 30 ตุลาคม 2550 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดโพธิ์ชัย บ้านสามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

ตกเครื่องบิน    

วันที่ 29 ตุลาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เชื่อแต่ยังไม่ลงใจ    

วันที่ 28 ตุลาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หนูกลัวแมว    

วันที่ 27 ตุลาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อัศจรรย์สองหน    

วันที่ 26 ตุลาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ซื้อทองคำเข้าคลังหลวง    

วันที่ 25 ตุลาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตไม่มีที่ยึดว้าเหว่    

วันที่ 24 ตุลาคม 2550 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผมตายแล้วพวกท่านจะอาศัยใคร?