ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

ความสวยงามของพระ   

วันที่ 26 กรกฎาคม. 2550 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ตัวสกปรกที่สุดคือกิเลสในหัวใจ   

วันที่ 25 กรกฎาคม. 2550 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 25 กรกฎาคม 2550(ค่ำ)  

วันที่ 25 กรกฎาคม. 2550 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 25 กรกฎาคม 2550(บ่าย)  

วันที่ 25 กรกฎาคม. 2550 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ตลาด อ.ต.ก. เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

อย่าได้ลืมบุญลืมคุณหลวงพ่อสังวาลย์   

วันที่ 24 กรกฎาคม. 2550 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ธรรมสร้างตัวด้วยสติ***   

วันที่ 24 กรกฎาคม. 2550 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ท้อใจที่จะสั่งสอนโลก   

วันที่ 23 กรกฎาคม. 2550 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กทม.

สำเร็จมรรคสำเร็จผลในขณะฟังธรรม   

วันที่ 23 กรกฎาคม. 2550 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กทม.

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม

วันที่ 22 กรกฎาคม. 2550 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 22 กรกฎาคม 2550(ค่ำ)  

วันที่ 22 กรกฎาคม. 2550 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ณ สวนปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน (มูลนิธิดวงแก้ว) จ.นครปฐม 22ก.ค.2550 (บ่าย)  

วันที่ 22 กรกฎาคม. 2550 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : สวนปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน (มูลนิธิดวงแก้ว) ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม

วันที่ 21 กรกฎาคม. 2550 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 21 กรกฎาคม 2550(ค่ำ)  

วันที่ 21 กรกฎาคม. 2550 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เราเห็นแก่คนทั้งประเทศมีคุณค่าเท่ากัน   

วันที่ 20 กรกฎาคม. 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 20 กรกฎาคม 2550(ค่ำ)  

วันที่ 20 กรกฎาคม. 2550 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 20 กรกฎาคม 2550(บ่าย)  

วันที่ 20 กรกฎาคม. 2550 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ธนาคารแห่งประเทศไทย

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม

วันที่ 19 กรกฎาคม. 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 19 กรกฎาคม 2550(ค่ำ)  

วันที่ 19 กรกฎาคม. 2550 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม

วันที่ 18 กรกฎาคม. 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ศาสนาอริยสัจ   

วันที่ 18 กรกฎาคม. 2550 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

วัดป่าบ้านตาดไม่เคยลดหย่อนเรื่องภาวนาของพระ   

วันที่ 17 กรกฎาคม. 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

จิตเบิกด้วยธรรม**   

วันที่ 17 กรกฎาคม. 2550 เวลา 18:35 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

จิตนี้ต้องไปหาที่อยู่   

วันที่ 16 กรกฎาคม. 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

สายบุญสายกรรมมีอยู่   

วันที่ 16 กรกฎาคม. 2550 เวลา 18:40 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 15 กรกฎาคม 2550(ค่ำ)  

วันที่ 15 กรกฎาคม. 2550 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม

วันที่ 15 กรกฎาคม. 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 14 กรกฎาคม 2550  

วันที่ 14 กรกฎาคม. 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์งานประชุมเพลิงศพ คุณแม่โฉมศรี โรจนะรพีพงศ์  

วันที่ 14 กรกฎาคม. 2550 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : เมรุวัดเทพศิรินทราวาส

เทศน์วันที่ 14 กรกฎาคม 2550(ค่ำ)  

วันที่ 14 กรกฎาคม. 2550 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

อะไรก็ตามต้องมีเหตุผล   

วันที่ 13 กรกฎาคม. 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 13 กรกฎาคม 2550 (ค่ำ)  

วันที่ 13 กรกฎาคม. 2550 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 12 กรกฎาคม 2550(ค่ำ)  

วันที่ 12 กรกฎาคม. 2550 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 12 กรกฎาคม 2550  

วันที่ 12 กรกฎาคม. 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ นี้คือธรรมอันเอก   

วันที่ 12 กรกฎาคม. 2550 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)

เราไม่ได้ไปแบบโลก   

วันที่ 11 กรกฎาคม. 2550 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์วันที่ 11 กรกฎาคม 2550 (ค่ำ)  

วันที่ 11 กรกฎาคม. 2550 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

สงเคราะห์มากน้อยตามเหตุผลที่ควร   

วันที่ 10 กรกฎาคม. 2550 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์วันที่ 10 กรกฎาคม 2550(ค่ำ)  

วันที่ 10 กรกฎาคม. 2550 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 9 กรกฎาคม 2550   

วันที่ 9 กรกฎาคม. 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ความเคยชินของธรรมในใจพาให้เป็นไป   

วันที่ 9 กรกฎาคม. 2550 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก