ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

ยังไงมึงต้องพังวันหนึ่ง   

วันที่ 15 มกราคม 2550 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตาบอดตำหนิคนตาดี (ตอบปัญหา)    

วันที่ 14 มกราคม 2550 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

มีแต่ธรรมล้วนๆ ออกแล้วไม่ติดอะไร  

วันที่ 13 มกราคม 2550 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทุกสิ่งทุกอย่างมีราคาไปจากใจ   

วันที่ 12 มกราคม 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาธรรมที่ไหนมาเก่งกว่าธรรมพระพุทธเจ้า  

วันที่ 11 มกราคม 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผ่านเวทีเดนตายมา   

วันที่ 10 มกราคม 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กฎหมายกับศีลธรรม   

วันที่ 9 มกราคม 2550 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มาภาวนาไม่ดูหัวใจดูอะไร   

วันที่ 8 มกราคม 2550 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อานิสงส์แห่งการสงเคราะห์โลก   

วันที่ 7 มกราคม 2550 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไปที่ไหนทำประโยชน์ที่นั้น    

วันที่ 6 มกราคม 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้เลวจะไม่ให้ว่าเลวยังไง   

วันที่ 5 มกราคม 2550 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้มีธุลีเบาบางยังมีอยู่  

วันที่ 3 มกราคม 2550 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความดีไม่ทำจะหวังประโยชน์อะไร  

วันที่ 2 มกราคม 2550 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ที่ระลึกของปีใหม่  

วันที่ 1 มกราคม 2550 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

ให้มีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษา  

วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

ปีใหม่ปีเก่า เป็นอารมณ์เครื่องเล่นของใจ   

วันที่ 30 ธันวาคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โยมแม่นี้หลักใจดี  

วันที่ 29 ธันวาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำแทบเป็นแทบตายยังจะมาฟ้อง  

วันที่ 28 ธันวาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หมดแล้วยังอยากให้   

วันที่ 27 ธันวาคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

(วันหลวงตาเดินทางกลับอุดรฯ)

วันที่ 26 ธันวาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

พิจารณาหัวใจด้วยธรรม

วันที่ 25 ธันวาคม 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

งานบำเพ็ญเพื่อรื้อวัฏฏะ

วันที่ 25 ธันวาคม 2549 เวลา 18:40 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กทม.

สำคัญอยู่ที่หัวใจศาสนา

วันที่ 24 ธันวาคม 2549 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กทม.

เทศน์เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (ค่ำ)  

วันที่ 22 ธันวาคม 2549 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เอาความรู้ความเห็นของคนไปวัดธรรมไม่ได้

วันที่ 22 ธันวาคม 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

พระญาณของพระพุทธเจ้าไม่มีเคลื่อนคลาด

วันที่ 21 ธันวาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กทม.

เทศน์เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (ค่ำ)  

วันที่ 21 ธันวาคม 2549 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

หัวหน้าที่เป็นอรรถเป็นธรรมให้ฟัง

วันที่ 20 ธันวาคม 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เรามีแต่ช่วยโลก

วันที่ 19 ธันวาคม 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (ค่ำ)  

วันที่ 19 ธันวาคม 2549 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (ค่ำ)  

วันที่ 18 ธันวาคม 2549 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

จิตขั้นอัศจรรย์

วันที่ 18 ธันวาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ณ สวนแสงธรรม กทม. 18ธ.ค.2549 (ค่ำ)  

วันที่ 18 ธันวาคม 2549 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

(เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม)

วันที่ 17 ธันวาคม 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

(เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม)

วันที่ 16 ธันวาคม 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กทม.

ขอให้โลกมีความสงบร่มเย็นเราเป็นที่พอใจ

วันที่ 15 ธันวาคม 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ผู้มีเหตุผล

วันที่ 14 ธันวาคม 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี กทม. 14ธ.ค.2549 (บ่าย)  

วันที่ 14 ธันวาคม 2549 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ซ.บางมด เขตทุ่งครุ กทม.

ไม่ว่านิกายใดมีสิทธิได้มรรคผลนิพพานด้วยการปฏิบัติของตน

วันที่ 13 ธันวาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ทานไม่ละเจ้าของ

วันที่ 12 ธันวาคม 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก