ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 17 มิ.ย. 2549 เย็น   

วันที่ 17 มิถุนายน 2549 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : ฌ วัดธรรมสถิต

ก้าวเดินตามธรรมเลิศเลอทั้งนั้น   

วันที่ 16 มิถุนายน 2549 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมเข้าสู่หัวใจ ความรู้จักประมาณรู้ทันที

วันที่ 16 มิถุนายน 2549 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

มรรคผลนิพพานเป็นวิสัยของผู้ปฏิบัติธรรม    

วันที่ 15 มิถุนายน 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มนุษย์เราต่างกันที่หัวใจ    

วันที่ 14 มิถุนายน 2549 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยู่ที่ไหนให้เล็งธรรมเป็นใหญ่    

วันที่ 13 มิถุนายน 2549 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานประมวลวัฏวน    

วันที่ 12 มิถุนายน 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ หมายถึง....    

วันที่ 11 มิถุนายน 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่อยากตาย    

วันที่ 10 มิถุนายน 2549 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 10 มิ.ย. 2549 บ่าย  

วันที่ 10 มิถุนายน 2549 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานยุติภพชาติ    

วันที่ 9 มิถุนายน 2549 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 9 มิ.ย. 2549 เย็น  

วันที่ 9 มิถุนายน 2549 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรือนร่างของใจ    

วันที่ 8 มิถุนายน 2549 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดูที่หัวใจแล้วงานทั้งหลายจะยุติ    

วันที่ 7 มิถุนายน 2549 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีสติเหลวไหลทั้งนั้น    

วันที่ 6 มิถุนายน 2549 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วัดที่ฝังลึกในหัวใจ    

วันที่ 5 มิถุนายน 2549 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บังคับเราใส่ธรรม    

วันที่ 4 มิถุนายน 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สอนได้ทุกแบบ    

วันที่ 3 มิถุนายน 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เพชฌฆาตอันใหญ่หลวง    

วันที่ 2 มิถุนายน 2549 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อำนาจแห่งบารมีธรรมที่สร้างมา    

วันที่ 1 มิถุนายน 2549 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เปิดสิ่งที่ไม่มีราค่ำราคาออก    

วันที่ 31 พฤษภาคม 2549 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จอมปราชญ์เล่นกับคนโง่    

วันที่ 29 พฤษภาคม 2549 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 29 พ.ค. 2549 ค่ำ  

วันที่ 29 พฤษภาคม 2549 เวลา 18:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความดีเท่านั้นที่จะลากออกจากวัฏวน    

วันที่ 28 พฤษภาคม 2549 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระอรหันต์ท่านไม่ห่วงกัน    

วันที่ 27 พฤษภาคม 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เมตตาบริจาคเงิน เครื่องมือแพทย์ และ อาหาร ... 27 พ.ค. 2549 บ่าย   

วันที่ 27 พฤษภาคม 2549 เวลา 12:00 น.     สถานที่ : ส.ป.ป.ลาว

ขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วเหมือนขับรถชนภูเขา    

วันที่ 26 พฤษภาคม 2549 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่ฟังเสียงธรรมเสียอย่างเดียวจม    

วันที่ 25 พฤษภาคม 2549 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รู้ถึงขั้นจริงแล้วจริงเหมือนกันหมด    

วันที่ 24 พฤษภาคม 2549 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตามสังหารกิเลส    

วันที่ 23 พฤษภาคม 2549 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตามหลวงปู่มั่น    

วันที่ 22 พฤษภาคม 2549 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 21 พ.ค. 2549  

วันที่ 21 พฤษภาคม 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : ณ สำนักชีบ้านห้วยทราย

จิตมันสู้    

วันที่ 20 พฤษภาคม 2549 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เมตตาแสดงธรรม เมื่อวันที่ ... 20 พ.ค. 2549 ค่ำ   

วันที่ 20 พฤษภาคม 2549 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : ณ สำนักชีบ้านห้วยทราย อ.คำชะอี

บูชาคุณกราบไหว้อัฐิธาตุของแม่ชีแก้ว    

วันที่ 20 พฤษภาคม 2549 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ณ สำนักชีบ้านห้วยทราย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

ถ้าเขาเชื่อธรรมก็จะมีวันดีขึ้น    

วันที่ 19 พฤษภาคม 2549 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มหาภัยมหาคุณอยู่ที่ใจดวงเดียว (ฆราวาสสำเร็จอรหันต์แล้วจะปฏิบัติตัวอย่างไร)    

วันที่ 18 พฤษภาคม 2549 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

จะเตือนเป็นครั้งสุดท้าย    

วันที่ 17 พฤษภาคม 2549 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรื่องแปลกๆ เกี่ยวกับสัตว์กับเสือ    

วันที่ 16 พฤษภาคม 2549 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิริยาภายใน    

วันที่ 15 พฤษภาคม 2549 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก