ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

ควรจะเอาแบบโพธิสัตว์เป็นผู้นำ   

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ธรรมะจะแทรกได้อย่างไร  

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ธาตุขันธ์มีกำลังแล้วทับจิต  

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมนำโลก  

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15:40 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ตกแต่งแก้ไขจิตใจบ้าง   

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

บ้าไม่เลิกคือโลกวัฏวน    

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วัฏวนนี้กว้างแสนกว้าง  

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันรื่นเริงในธรรมของพระพุทธเจ้า   

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด

เทศน์เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2549 "ประทายข้าวเปลือก ปี 2549"  

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด

ผู้นำของประชาชนจะโง่เกินไปหรือ    

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เศรษฐีเหม็นคลุ้ง    

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระพุทธเจ้าไม่ลำเอียง    

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คาดไม่ได้นะธรรม    

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขี้เกียจอะไรนักหนา    

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สร้างซิความดี    

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หมดทางไปก็มายึดคำเรา    

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศีลธรรมไปไหนหมด    

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การบ้านการเมืองให้เป็นเรื่องของเขา    

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีใครเหลียวแลใจ   

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จะให้ประชาชนเขาอาศัยใครพึ่งใคร    

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาวัตถุมาเป็นสรณะ    

วันที่ 31 มกราคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาความชั่วมาอวดเป็นความดี    

วันที่ 30 มกราคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ที่สุดแห่งการบำเพ็ญธรรม    

วันที่ 28 มกราคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์    

วันที่ 27 มกราคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสแผลงฤทธิ์ ธรรมคันฟัน    

วันที่ 26 มกราคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมแท้ๆ เป็นคุณล้วนๆ    

วันที่ 25 มกราคม 2549 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใครจะแจงธรรมะอย่างเรามีไหม    

วันที่ 24 มกราคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เลยสมมุติแล้วไม่มีกรรมฐาน    

วันที่ 23 มกราคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โลกก็ดีธรรมก็ดีขึ้นอยู่กับหัวหน้า    

วันที่ 22 มกราคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หัวใจนี้มีแต่คุณล้วนๆ    

วันที่ 21 มกราคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

20ม.ค.2549 (เย็น) นิพพานคือ... (สมเด็จพระสังฆราช)   

วันที่ 20 มกราคม 2549 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 20 ม.ค. 2549  

วันที่ 20 มกราคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าไชยชุมพล อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 20 ม.ค. 2549 สาย  

วันที่ 20 มกราคม 2549 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : สถานีวิทยุเสียงธรรมอำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 19 ม.ค. 49 ค่ำ   

วันที่ 19 มกราคม 2549 เวลา 20:00 น.     สถานที่ : ณ วัดป่าไชยชุมพล อ.เขาค้อ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2549 (11:00 น.)   

วันที่ 19 มกราคม 2549 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : ต.ท่าทอง อ.เมือง จ. พิษณุโลก

พระปฏิบัติตัวอย่างไร

วันที่ 18 มกราคม 2549 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : วัดแพร่ธรรมาราม จ.แพร่

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 18 ม.ค. 2549  

วันที่ 18 มกราคม 2549 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าศาลาปางสัก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 17 ม.ค. 2549  

วันที่ 17 มกราคม 2549 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าศาลาปางสัก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 17 ม.ค. 2549 สาย  

วันที่ 17 มกราคม 2549 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : ศูนย์การเรียนเพื่อชีวิต อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 16 ม.ค. 2549  

วันที่ 16 มกราคม 2549 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก