ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

เอะอะก็มาปรับอาบัติปาราชิก    

วันที่ 17 กันยายน 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 17 ก.ย. 2548 บ่าย  

วันที่ 17 กันยายน 2548 เวลา 13:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ ธรรมโอสถของท่านติดตัว    

วันที่ 16 กันยายน 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถ้ายังฝืนไปอย่างนี้มันจะเป็นไปต่างๆ    

วันที่ 15 กันยายน 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยู่ด้วยกันต้องอาศัยกัน    

วันที่ 14 กันยายน 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขนกันมากิน    

วันที่ 13 กันยายน 2548 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 13 ก.ย. 2548 บ่าย  

วันที่ 13 กันยายน 2548 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

จิตใจของเราเป็นอันธพาลตลอด    

วันที่ 12 กันยายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 12 ก.ย. 2548 ย่าย  

วันที่ 12 กันยายน 2548 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

กิเลสพาคนให้ดื้อด้าน    

วันที่ 11 กันยายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สิ่งที่เราดีดดิ้นอยู่เวลานี้พึ่งไม่ได้    

วันที่ 10 กันยายน 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์นี้ไปหาพระไตรปิฎกไหนมา   

วันที่ 10 กันยายน 2548 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่เชื่อพระพุทธเจ้านี้จมตลอด    

วันที่ 9 กันยายน 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วิชาขับรถ    

วันที่ 8 กันยายน 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยู่กับพุทโธเป็นหลักแล้วไม่เสีย    

วันที่ 7 กันยายน 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสสิงใจ    

วันที่ 6 กันยายน 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อดอาหารนี้ดีทุกขั้นสำหรับเรา    

วันที่ 5 กันยายน 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตีเข้าหาธรรม    

วันที่ 4 กันยายน 2548 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นอนฟังเทศน์   

วันที่ 3 กันยายน 2548 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธนบัตรปลอมไม่มีใครยอมรับ    

วันที่ 2 กันยายน 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติจับ ปัญญาฟัน    

วันที่ 1 กันยายน 2548 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักธรรมที่รู้ที่เห็นบ่งบอกให้ปฏิบัติตามนั้น    

วันที่ 31 สิงหาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เมตตาแสดงพระธรรมเทศนา 31ส.ค. 2548 บ่าย   

วันที่ 31 สิงหาคม 2548 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ.อุดรธานี

มีลูกหลายคน มีปอบหลายตัว    

วันที่ 30 สิงหาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดอกเตอร์ทางธรรม    

วันที่ 29 สิงหาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความจริงพาให้เป็น    

วันที่ 28 สิงหาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 27 ส.ค. 2548 บ่าย  

วันที่ 27 สิงหาคม 2548 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมขาดโลกเสียหายมาก    

วันที่ 27 สิงหาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เจดีย์บรรจุพระธาตุพระอรหันต์    

วันที่ 26 สิงหาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความสำคัญของใจ    

วันที่ 25 สิงหาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความหลอกลวงของจิตใจ    

วันที่ 24 สิงหาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมเข้าสู่ใจแล้วจะอ่อนนิ่มไปหมด   

วันที่ 23 สิงหาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาไม่ได้เป็นภัย    

วันที่ 22 สิงหาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมกระตุก   

วันที่ 21 สิงหาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสกับธรรมอยู่ในหัวใจ    

วันที่ 20 สิงหาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อ่านตัวเองบ้าง    

วันที่ 19 สิงหาคม 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิพพานอยู่ชั่วเอื้อม    

วันที่ 18 สิงหาคม 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจเป็นธรรมเสียอย่างเดียวอะไรเป็นธรรมไปหมด    

วันที่ 17 สิงหาคม 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถอดออกมาจากความเป็นของจิต    

วันที่ 16 สิงหาคม 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 16 ส.ค. 2548 สาย  

วันที่ 16 สิงหาคม 2548 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก