ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

โลกอยู่ได้ด้วยความดี    

วันที่ 23 มิถุนายน 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เสียงกิเลสดังลั่นไปหมด (กฎหมายบีบวิทยุเสียงธรรม)    

วันที่ 22 มิถุนายน 2548 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

22มิ.ย.2548 (กฎหมายบีบวิทยุเสียงธรรม)  

วันที่ 22 มิถุนายน 2548     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เทศน์จนกระทั่งวันตาย (กฎหมายบีบวิทยุเสียงธรรม)    

วันที่ 21 มิถุนายน 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

21มิ.ย.2548 (กฎหมายบีบวิทยุเสียงธรรม)  

วันที่ 21 มิถุนายน 2548     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

กฎของนักโทษ    

วันที่ 20 มิถุนายน 2548 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชีวิตของเราที่ไม่ลืมเลย    

วันที่ 19 มิถุนายน 2548 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาอยู่ในหัวใจ    

วันที่ 18 มิถุนายน 2548 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 18 มิ.ย. 2548 บ่าย  

วันที่ 18 มิถุนายน 2548 เวลา 14:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรื่องชั่วเรื่องดีมีมาด้วยกัน   

วันที่ 17 มิถุนายน 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาไว้ทำไมคนไม่ดี   

วันที่ 16 มิถุนายน 2548 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หัวใจชาวพุทธบอบช้ำกันทั้งนั้น (กฎหมายบีบวิทยุเสียงธรรม)    

วันที่ 15 มิถุนายน 2548 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

15มิ.ย.2548 (กฎหมายบีบวิทยุเสียงธรรม)  

วันที่ 15 มิถุนายน 2548     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ก้างขวางคอของธรรม    

วันที่ 14 มิถุนายน 2548 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปฏิบัติแล้วจะค้านพระพุทธเจ้าได้ที่ตรงไหน    

วันที่ 13 มิถุนายน 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตขั้นเห็นภัยเต็มที่    

วันที่ 12 มิถุนายน 2548 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พากันตื่นแล้วยังชาวพุทธเรา    

วันที่ 11 มิถุนายน 2548 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสไว้ใจไม่ได้    

วันที่ 10 มิถุนายน 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาเท่านั้นทำโลกให้เย็น    

วันที่ 9 มิถุนายน 2548 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าติดหลวงปู่    

วันที่ 8 มิถุนายน 2548 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้ระวังกิเลสมากกว่าระวังธรรม    

วันที่ 7 มิถุนายน 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยายกั้ง    

วันที่ 6 มิถุนายน 2548 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มันสะอาดที่ไหน...โลก    

วันที่ 5 มิถุนายน 2548 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เตือนไว้ให้รู้เสีย    

วันที่ 4 มิถุนายน 2548 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาแท้ไม่เบียดเบียนใคร    

วันที่ 3 มิถุนายน 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทุกคนเป็นญาติกัน    

วันที่ 2 มิถุนายน 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สังขารหลอกพระอรหันต์    

วันที่ 1 มิถุนายน 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เขาร่ำลือว่าหลวงตาบัวดุ    

วันที่ 31 พฤษภาคม 2548 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เห็นความจำเป็นของสัตว์ลึกลับ    

วันที่ 30 พฤษภาคม 2548 เวลา 9:30 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 30 พ.ค. 2548 เย็น   

วันที่ 30 พฤษภาคม 2548 เวลา 15:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมมีแต่จริงล้วนๆ    

วันที่ 29 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 29 พ.ค. 2548 ต่ำ  

วันที่ 29 พฤษภาคม 2548 เวลา 19:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 28 พ.ค. 2548 บ่าย   

วันที่ 28 พฤษภาคม 2548 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 28 พ.ค. 2548  

วันที่ 28 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

หนีนรกมาเกิด    

วันที่ 27 พฤษภาคม 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นำธรรมะเข้าไปชโลมจิตใจ    

วันที่ 26 พฤษภาคม 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เล่ห์เหลี่ยมของธรรม    

วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สิ่งติดตัวที่โลกมองไม่เห็น    

วันที่ 24 พฤษภาคม 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แก่นของพุทธศาสนาคือการภาวนา    

วันที่ 23 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีธรรมเป็นยศถาบรรดาศักดิ์   

วันที่ 22 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก