ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

ใครมาทุจริตกับเราเรียกว่าคอขาด  

วันที่ 21 เมษายน 2548 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กทม.

ทุกข์ด้วยธรรม   

วันที่ 20 เมษายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

พระวาจาพระพุทธเจ้าลบไม่สูญ  

วันที่ 20 เมษายน 2548 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กทม.

เจดีย์ยกหัวใจโลก   

วันที่ 19 เมษายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

19 เม.ย. 2548 ค่ำ  

วันที่ 19 เมษายน 2548 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

ผู้เคารพพระพุทธเจ้า ต้องเคารพอาวุโสภันเต   

วันที่ 18 เมษายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2548 (ค่ำ)  

วันที่ 18 เมษายน 2548 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

อย่าพากันผูกกรรมผูกเวร   

วันที่ 17 เมษายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

17 เม.ย. 2548 ค่ำ  

วันที่ 17 เมษายน 2548 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

สิทธิตามขนบประเพณี   

วันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

แย่งพระราชอำนาจไม่ถูกธรรม  

วันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กทม.

การเล่นไม่มีคำว่าถือสีถือสา   

วันที่ 15 เมษายน 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2548 (ค่ำ)  

วันที่ 15 เมษายน 2548 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กทม.

ดูโลกธาตุจากจิตตภาวนา   

วันที่ 14 เมษายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2548 (ค่ำ)  

วันที่ 14 เมษายน 2548 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กทม.

สงกรานต์ประจำตัว  

วันที่ 13 เมษายน 2548 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2548 (ค่ำ)  

วันที่ 13 เมษายน 2548 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กทม.

พ้นทุกข์เพราะเสียงธรรมพระพุทธเจ้า  

วันที่ 12 เมษายน 2548 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 (ค่ำ)  

วันที่ 12 เมษายน 2548 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กทม.

ฟุ้งเฟ้อแบบรถติด  

วันที่ 11 เมษายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ฟอกจิตโดยหลักธรรมชาติ   

วันที่ 11 เมษายน 2548 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กทม.

รู้จักประมาณเสมอเรียกว่าธรรม  

วันที่ 10 เมษายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เรานำด้วยความถูกต้องโดยธรรม  

วันที่ 9 เมษายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 9 เม.ย. 2548 บ่าย   

วันที่ 9 เมษายน 2548 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 18, กรุงเทพฯ

เอาความสงบใจระงับความคิดความปรุงซิ    

วันที่ 8 เมษายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 (บ่าย)  

วันที่ 8 เมษายน 2548 เวลา 15:30 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ธรรมทั้งหลายเป็นในใจจากภาคปฏิบัติ  

วันที่ 8 เมษายน 2548 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

โสดาโสเดา    

วันที่ 7 เมษายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สกุลพระโสดา    

วันที่ 6 เมษายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรื่องของธรรมไม่บังคับใคร    

วันที่ 5 เมษายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นำของจริงมาพูด    

วันที่ 4 เมษายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่เหนือความเมตตาไปได้    

วันที่ 3 เมษายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาสมณศักดิ์เป็นอาวุโสภันเต    

วันที่ 2 เมษายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ออกอุตริมนุสธรรม    

วันที่ 1 เมษายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธนบัตรปลอมกำลังระบาด    

วันที่ 31 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่สนใจใครจะว่าอะไร    

วันที่ 30 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฟัดหัวกิเลสออกจากหัวใจสัตว์    

วันที่ 29 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ครูบาอาจารย์บนหัวใจ    

วันที่ 28 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนรกโลก    

วันที่ 27 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยากรู้ธรรมให้ปฏิบัติธรรม    

วันที่ 26 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก