ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

ตัวทำลายศาสนาทั้งทางอ้อมและทางตรง    

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสปิดร่องรอยของจิตที่ผ่านมา    

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ลงเข้ามาทำลายศาสนาแล้วเป็นไม่ถอย  

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด

เปิดโลกธาตุให้ฟัง    

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เสียงธรรมกระจายออก    

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิพพานหนองเสม็ด    

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อำนาจวาสนาแก่กล้าได้ด้วยการบำรุงรักษา    

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าเสียดายอะไรยิ่งกว่าการตั้งสติ    

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตเสื่อมเพราะขาดสติ    

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักใหญ่คือผู้นำขอให้ดีเถอะ    

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่ามองข้ามธรรม    

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สวรรค์นิพพานแห้งผาก    

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มียางอายแสดงว่ามีธรรมอยู่ในใจ    

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หย่อนบัตรชุ่ยๆ ชาติไทยจมได้    

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไหวพริบปัญญาสมเป็นผู้นำ    

วันที่ 31 มกราคม 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยากแต่การสอนโลก    

วันที่ 30 มกราคม 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยากให้ทำแต่ความดีงาม    

วันที่ 29 มกราคม 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดีก็เสริม ไม่ดีก็ตำหนิ    

วันที่ 28 มกราคม 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สิ่งทั้งหลายมีอยู่ ทำไมถึงว่าง    

วันที่ 27 มกราคม 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตาดัดสันดาน    

วันที่ 26 มกราคม 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โลกจะแคบที่สุดเลยผู้ตาย  

วันที่ 26 มกราคม 2548 เวลา 18:00 น.     สถานที่ : มูลนิธิส่งเสริมธรรม อุดรธานี

เรื่องของธรรมเป็นคุณล้วนๆ    

วันที่ 25 มกราคม 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พูดแบบเหนือโลก    

วันที่ 24 มกราคม 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีสมบัติใดยิ่งกว่าสมบัติแห่งธรรมในใจ    

วันที่ 23 มกราคม 2548 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มหาเถรสมาคมสิ้นท่าแล้วหรือ    

วันที่ 22 มกราคม 2548 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิริยาของผู้มีธรรมอย่าให้แสลงหูแสลงตาโลก    

วันที่ 21 มกราคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นำธรรมะที่เทศน์สอนวันนี้ไปปฏิบัติ    

วันที่ 20 มกราคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติจำเป็นตลอดตั้งแต่พื้นๆ    

วันที่ 18 มกราคม 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรื่องทั้งหลายไปจากจิต    

วันที่ 17 มกราคม 2548 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถึงชนะก็ชนะแบบแพ้    

วันที่ 16 มกราคม 2548 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีใครรักสงวนความดียิ่งกว่าพระอรหันต์    

วันที่ 15 มกราคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เครื่องประกันอรหันต์    

วันที่ 14 มกราคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักของผู้นำ    

วันที่ 13 มกราคม 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รู้ภาคปฏิบัติแล้วไม่หาใครมาเป็นสักขีพยาน (พูดถืงฟ้าชาย-พระเทพฯ)    

วันที่ 12 มกราคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขอชมบ้านตาด    

วันที่ 11 มกราคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความเลวเต็มตัวเอาอะไรเป็นสาระ (สมเด็จพระสังฆราช)    

วันที่ 9 มกราคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฟืนไฟในหัวใจโลกไม่เห็น    

วันที่ 8 มกราคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อาหารของจิต    

วันที่ 7 มกราคม 2548 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทวดามาขอร้องหลวงปู่มั่น    

วันที่ 6 มกราคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยากให้ธรรมะกระจายออกทั่ว    

วันที่ 4 มกราคม 2548 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก