ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

อยากชุ่มเย็นให้สั่งสมธรรม    

วันที่ 3 มกราคม 2548 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความชั่วพึ่งไม่ได้    

วันที่ 2 มกราคม 2548 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้เฉลียวฉลาดเสาะแสวงหาอรรถธรรม    

วันที่ 1 มกราคม 2548 เวลา 9:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เช้านี้ไม่มีเทศน์  

วันที่ 30 ธันวาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

สายทางที่จะนำเราให้หลุดพ้นจากทุกข์    

วันที่ 30 ธันวาคม 2547 เวลา 18:10 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เหยียบครูเหยียบอาจารย์ไม่มีทางเจริญ  

วันที่ 29 ธันวาคม 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพ

เทศน์เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2547 (ค่ำ)  

วันที่ 29 ธันวาคม 2547 เวลา 18:00 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

กาลามสูตร ธรรมสำหรับผู้มีอุปนิสัย   

วันที่ 28 ธันวาคม 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 (ค่ำ)   

วันที่ 28 ธันวาคม 2547 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ดีดดิ้นเพื่อลูกเพื่อหลาน    

วันที่ 27 ธันวาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ข้าศึกศาสนา  

วันที่ 27 ธันวาคม 2547 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ใครอยากเลวไม่มีในโลกนี้  

วันที่ 26 ธันวาคม 2547 เวลา 9:15 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพ

วิธีชำระจิตใจ-ตอบปํญหา...รักษาโรคด้วยพลังจิต...   

วันที่ 26 ธันวาคม 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เศรษฐีเงิน เศรษฐีธรรม    

วันที่ 25 ธันวาคม 2547 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ล่มจมด้วยปาก  

วันที่ 25 ธันวาคม 2547 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ท่านเจี๊ยะเป็นธรรมแท้  

วันที่ 24 ธันวาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม จ.ปทุมธานี

ความรู้ในวงขันธ์    

วันที่ 24 ธันวาคม 2547 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เห็นประชาชนคนทั้งแผ่นดินเป็นอะไร?    

วันที่ 23 ธันวาคม 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

สำคัญที่หลักใจ   

วันที่ 22 ธันวาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

กฎของชาติ   

วันที่ 22 ธันวาคม 2547 เวลา 18:15 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เอาธรรมะเป็นเพื่อน    

วันที่ 21 ธันวาคม 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2547 (ค่ำ)   

วันที่ 21 ธันวาคม 2547 เวลา 18:15 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เด่นคนละทาง    

วันที่ 20 ธันวาคม 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

อำนาจแห่งเมตตาไม่ทำลายกัน

วันที่ 20 ธันวาคม 2547 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ต้องเป็นตามความจริงคือธรรม   

วันที่ 19 ธันวาคม 2547 เวลา 18:10 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ความขัดความแย้งไม่ดีเลย  

วันที่ 19 ธันวาคม 2547 เวลา 9:15 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพ

เรื่องพระราชอำนาจ คนทั้งแผ่นดินยอมรับกันหมด    

วันที่ 17 ธันวาคม 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เรากลัวจะเป็นลิงโดดไม้ผุ   

วันที่ 16 ธันวาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

กิริยาที่ขวางสมมุติ   

วันที่ 16 ธันวาคม 2547 เวลา 18:10 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

อย่าพองตัวนะรัฐบาล    

วันที่ 15 ธันวาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 15 ธ.ค. 2547 ย่าย 13.00 น.   

วันที่ 15 ธันวาคม 2547 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 15 ธ.ค. 2547 ย่าย 15.00 น.   

วันที่ 15 ธันวาคม 2547 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

ดุเพื่อพยุง    

วันที่ 14 ธันวาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เราอยากให้มีพระกรรมฐานในภาคกลาง

วันที่ 14 ธันวาคม 2547 เวลา 12:00 น.     สถานที่ : วัดสันติธรรมาราม จ.ราชบุรี

วิทยุเสียงอรรถเสียงธรรม  

วันที่ 13 ธันวาคม 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพ

โอกาสเหมาะสมที่จะได้ทองคำ  

วันที่ 12 ธันวาคม 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

กิเลสสิ้นซากไม่มีอะไรขวางใจ  

วันที่ 11 ธันวาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาแท้มีพุทธศาสนาเท่านั้น  

วันที่ 11 ธันวาคม 2547 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

คัดเลือกผู้นำลงนรกหรือผู้นำไปไหน    

วันที่ 10 ธันวาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก