ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

ผู้ทำลายกลายเป็นคนดีก็แหลกเท่านั้น    

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชีวิตยังอยู่ช่วยเสียให้เต็มที่    

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ต้นเค้าของศาสนา    

วันที่ 31 ตุลาคม 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อำนาจแห่งจิตแห่งธรรม    

วันที่ 30 ตุลาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไปดูพญานาค    

วันที่ 29 ตุลาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สำหรับนักปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆ   

วันที่ 29 ตุลาคม 2547 เวลา 12:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใช้พลังจิต    

วันที่ 28 ตุลาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด

ดูวัดให้ดูตัวเอง    

วันที่ 27 ตุลาคม 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โลกนี้ไม่มีอะไรสมหวัง    

วันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พรรษา ๑๐ เด่นมากเรื่องความทุกข์ความสุข    

วันที่ 25 ตุลาคม 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตั้งจิตได้ด้วยสติ    

วันที่ 24 ตุลาคม 2547 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทุกข์ในหัวใจ    

วันที่ 23 ตุลาคม 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความดีไม่ได้เกิดจากการทำชั่ว    

วันที่ 22 ตุลาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วัดนี้เป็นวัดเสียสละ   

วันที่ 22 ตุลาคม 2547 เวลา 14:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วาระสุดท้ายของสมมุติ    

วันที่ 21 ตุลาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลวงตาขอบิณฑบาต    

วันที่ 20 ตุลาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พูดยังไงทำได้ตามพูด    

วันที่ 19 ตุลาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2547(บ่าย สส.รับหนังสือ)  

วันที่ 19 ตุลาคม 2547 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เหตุที่รับพระเณรมาก    

วันที่ 18 ตุลาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตมุ่งต่อธรรม    

วันที่ 17 ตุลาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตที่บริสุทธิ์แล้วจ้าอยู่ตลอดเวลา    

วันที่ 16 ตุลาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่ยอมเชื่อธรรมยิ่งกว่าเชื่อกิเลส    

วันที่ 15 ตุลาคม 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมสมบัติ วัตถุสมบัติ    

วันที่ 14 ตุลาคม 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เจ็บแล้วต้องเข็ด    

วันที่ 13 ตุลาคม 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าโลภมากเกินไป    

วันที่ 12 ตุลาคม 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความดีมีอยู่กับทุกคน ปฏิบัติเอา    

วันที่ 11 ตุลาคม 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรียนธรรม เรียนกิเลส    

วันที่ 10 ตุลาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีคดมีงอคือธรรม    

วันที่ 9 ตุลาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วิธีปฏิบัติต่อซากผี    

วันที่ 8 ตุลาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระญาณหยั่งทราบของพระพุทธเจ้า    

วันที่ 7 ตุลาคม 2547 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มหาโจรทั้งสาม    

วันที่ 6 ตุลาคม 2547 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มหาโจรในคราบของพระ    

วันที่ 5 ตุลาคม 2547 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตต่อจิตรู้กัน    

วันที่ 4 ตุลาคม 2547 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระอันธพาล    

วันที่ 3 ตุลาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไปที่ไหนแตกร้าวที่นั่น    

วันที่ 2 ตุลาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฤทธิ์เดชไอ้หลังลาย    

วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เตือนลูกศิษย์    

วันที่ 30 กันยายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าทำชั่วซิ    

วันที่ 29 กันยายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รับตัวมหาภัยมาเป็นที่ปรึกษา    

วันที่ 28 กันยายน 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด

คุณค่าแห่งการบำเพ็ญธรรม    

วันที่ 27 กันยายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก