ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

ประมุขสงฆ์ต้องมีคุณธรรม (นักข่าวสัมภาษณ์... กรณีแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช)    

วันที่ 24 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 (ค่ำ)   

วันที่ 23 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

แสดงประชามติ (ราชประเพณีอันดีงามกับสมเด็จพระสังฆราช)    

วันที่ 22 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2547 (ค่ำ)   

วันที่ 22 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 (เช้า)   

วันที่ 21 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 (ค่ำ)   

วันที่ 21 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ลักษณะตัดสินธรรมวินัย   

วันที่ 20 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 (ค่ำ) กุฏิกลางน้ำ   

วันที่ 20 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

พิจารณาตัวบ้างหรือยัง    

วันที่ 19 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ขอให้รัฐบาลวินิจฉัยใหม่    

วันที่ 18 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เย็นใต้ร่มพระบารมี  

วันที่ 18 กรกฎาคม. 2547 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพ

หาความจริงไม่ได้  

วันที่ 17 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

หลวงตาไม่ได้แสดงธรรมเช้านี้   

วันที่ 16 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 (ค่ำ)   

วันที่ 16 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ทำลายสถาบันของตน    

วันที่ 15 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กรรมฐานเป็นน้ำดับไฟ    

วันที่ 15 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ไม่หนีกรรมไปได้    

วันที่ 14 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เครื่องประดับพระให้สวยงาม    

วันที่ 13 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปฐมฤกษ์มหามงคล    

วันที่ 12 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หายศหาลาภจนเกิดเรื่อง   

วันที่ 11 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระอยู่ที่ธรรมวินัย    

วันที่ 10 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมัยอลัชชีเกิด    

วันที่ 9 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ร่ำลือว่าดุ    

วันที่ 8 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรียกว่าเปรตจะผิดไปไหน    

วันที่ 7 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถ้าสอนเป็นธรรมเราพอใจน้อมรับ    

วันที่ 6 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เสียงเทศน์ 5 กรกฎาคม 2547 (เช้า) สวนแสงธรรม   

วันที่ 5 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เสียงเทศน์ 4 กรกฎาคม 2547 (ค่ำ) กุฏิกลางน้ำ  

วันที่ 4 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

จอมธรรม    

วันที่ 3 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เสียงเทศน์ 3 กรกฎาคม 2547 (ค่ำ) กุฎิกลางน้ำ  

วันที่ 3 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

อย่ามาเหยียบธรรมวินัย   

วันที่ 2 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

พระพุทธเจ้าเป็นสกุลแห่งพระป่า (ให้สัมภาษณ์นักข่าว)    

วันที่ 2 กรกฎาคม. 2547 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

อลัชชีกำลังขึ้นกลางกรุงสยาม   

วันที่ 1 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 (ค่ำ)  

วันที่ 1 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:30 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

วันนี้หลวงตาไม่แสดงธรรม

วันที่ 30 มิถุนายน 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

เอาของจริงประจันหน้า  

วันที่ 29 มิถุนายน 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

อย่าฝืนศาสดา (คัดค้านกรณีของสมเด็จพระสังฆราช)    

วันที่ 28 มิถุนายน 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

สังฆราชจริงมีองค์เดียว  

วันที่ 28 มิถุนายน 2547 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ผู้มีศาสดาติดตัว    

วันที่ 27 มิถุนายน 2547 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ครูบาอาจารย์ไม่ดุ    

วันที่ 26 มิถุนายน 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หาที่คัดค้านไม่ได้    

วันที่ 25 มิถุนายน 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก