ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

ผู้ไม่รู้แต่งไม่ได้    

วันที่ 15 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทธศาสนาไม่เป็นข้าศึกต่อผู้ใด    

วันที่ 14 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เตือนไว้อย่าพากันนอนใจ    

วันที่ 13 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถึงนิพพานเมื่อไรตายได้เลย    

วันที่ 12 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บำรุงจิตให้ดี    

วันที่ 11 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมขั้นอยู่กับใครไม่ได้    

วันที่ 10 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปาราชิกแบบหลวงตา    

วันที่ 9 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เข้าออกให้ดูเวลา    

วันที่ 8 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติมีกิเลสไม่เกิด    

วันที่ 7 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตายแล้วถึงมาเชื่อทีหลัง    

วันที่ 6 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใบปลิวเผาชาติเผาศาสนา    

วันที่ 5 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราโต้ตอบเพื่อคนทั้งแผ่นดิน  

วันที่ 4 พฤษภาคม 2547 เวลา 14:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตมั่นคงขึ้นอยู่กับจิตตภาวนา  

วันที่ 4 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

กินมากภาวนาไม่ดี   

วันที่ 3 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2547 (ค่ำ)   

วันที่ 3 พฤษภาคม 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

พุทโธ ธัมโม สังโฆ คือที่พึ่งอันเกษม    

วันที่ 2 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

จ้าครอบโลกธาตุนี่เหรอปาราชิก  

วันที่ 2 พฤษภาคม 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ศีลธรรมครอบแล้วเป็นความดีทั้งนั้น   

วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ขันธ์เป็นเครื่องมือได้ทั้งกิเลสทั้งธรรม  

วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ธรรมเสมอภาค   

วันที่ 30 เมษายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

เสียงเทศน์บ่ายวันที่ 30 เมษายน 2547  

วันที่ 30 เมษายน 2547 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดสันติธรรมาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

สองกษัตริย์เผาศาสนา   

วันที่ 29 เมษายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

มีแต่ของจอมปลอมทำลาย   

วันที่ 29 เมษายน 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์   

วันที่ 28 เมษายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547 (ค่ำ)   

วันที่ 27 เมษายน 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์เช้าวันที่ 27 เมษายน 2547  

วันที่ 27 เมษายน 2547     สถานที่ : วัดอโศการาม สมุทรปราการ

หาความสุข   

วันที่ 25 เมษายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลวงตามาเพื่อเจดีย์   

วันที่ 25 เมษายน 2547 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

ขับออก เอาไว้ทำไม    

วันที่ 24 เมษายน 2547 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขอให้เดินถูกทาง    

วันที่ 23 เมษายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมปกครอง กิเลสปกครอง    

วันที่ 22 เมษายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอะอะก็เมืองอุดรไม่ได้นะ    

วันที่ 21 เมษายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เสียงเทศน์ค่ำวันที่ 21 เมษายน 2547 (นายก เดินทางมาพักที่วัดป่าบ้านตาด)  

วันที่ 21 เมษายน 2547 เวลา 17:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วิสัยของธรรม วิสัยของโลก  

วันที่ 21 เมษายน 2547 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปลดกิเลสออกจากใจไม่สนใจ    

วันที่ 20 เมษายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมชาติที่เป็นพุทธะแท้    

วันที่ 19 เมษายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เจดีย์ใหญ่ช่วยจนเสร็จ    

วันที่ 18 เมษายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มาทีไรได้ข้อคิดทุกที    

วันที่ 17 เมษายน 2547 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ต้องการความดีให้ดูภายใน    

วันที่ 16 เมษายน 2547 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สำนักสังหารพุทธศาสนา    

วันที่ 15 เมษายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก