ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

เสียงเทศน์วันที่ 29 ธันวาคม 2546 (ค่ำ)  

วันที่ 29 ธันวาคม 2546 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เด็ดเท่าไรกิเลสยิ่งพัง   

วันที่ 28 ธันวาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

นำธรรมมาเป็นประทีปส่องทาง   

วันที่ 28 ธันวาคม 2546 เวลา 16:30 น.     สถานที่ : สวนราชานุสรณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี

๑๒ เมษา ยุติการช่วยชาติ  

วันที่ 27 ธันวาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 27 ธันวาคม 2546 (ค่ำ)  

วันที่ 27 ธันวาคม 2546 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ธรรมพาก้าวเดิน   

วันที่ 27 ธันวาคม 2546 เวลา 16:30 น.     สถานที่ : บ้านสันติธรรม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ

ฉกของถวายทาน  

วันที่ 26 ธันวาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

งานมอบทองคำ-ดอลลาร์เข้าคลังหลวง ครั้งที่ 11  

วันที่ 26 ธันวาคม 2546 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 26 ธันวาคม 2546 (ค่ำ)  

วันที่ 26 ธันวาคม 2546 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ใจมีหลักเกณฑ์สำคัญกว่าวัตถุ  

วันที่ 25 ธันวาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

จิตขั้นอัตโนมัติ   

วันที่ 25 ธันวาคม 2546 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 25 ธันวาคม 2546(บ่าย)  

วันที่ 25 ธันวาคม 2546 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา

วงราชการถือศาสนาหนักเบาขนาดไหน   

วันที่ 24 ธันวาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 24 ธันวาคม 2546(ค่ำ)  

วันที่ 24 ธันวาคม 2546 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

พรุ่งนี้จะทราบชัดเจน   

วันที่ 23 ธันวาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

สำคัญที่จิตดวงเดียว   

วันที่ 23 ธันวาคม 2546 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : บริเวณลานพระศรีมหาโพธิ์ พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

เสียงเทศน์วันที่ 23 ธันวาคม 2546 (เที่ยง)  

วันที่ 23 ธันวาคม 2546 เวลา 12:00 น.     สถานที่ : วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม

เขียนประวัติเราคู่ประเทศไทย   

วันที่ 22 ธันวาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 22 ธันวาคม 2546 (ค่ำ)  

วันที่ 22 ธันวาคม 2546 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ยกเมืองไทยเป็นเมืองท้าวสักกเทวราช   

วันที่ 21 ธันวาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 21 ธันวาคม 2546(เย็น)  

วันที่ 21 ธันวาคม 2546 เวลา 17:20 น.     สถานที่ : สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

คราวนี้ให้ได้ห้าแสนดอลล์   

วันที่ 20 ธันวาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

นรกว่างเมื่อไร   

วันที่ 20 ธันวาคม 2546 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : บริเวณโบราณสถานสนามชัย ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ธรรมไม่เกรงใจใคร   

วันที่ 19 ธันวาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 19 ธันวาคม 2546(ค่ำ)  

วันที่ 19 ธันวาคม 2546 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

หนอนกัดเมืองไทย   

วันที่ 18 ธันวาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ความเจริญของธรรม   

วันที่ 18 ธันวาคม 2546 เวลา 13:30 น.     สถานที่ : ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

เสียงเทศน์วันที่ 18 ธันวาคม 2546(ค่ำ)  

วันที่ 18 ธันวาคม 2546 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

อปฺปิจฺฉตา   

วันที่ 17 ธันวาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 17 ธันวาคม 2546(ค่ำ)  

วันที่ 17 ธันวาคม 2546 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ผิดต้องยอมรับ เรียกว่านักธรรมะ   

วันที่ 16 ธันวาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 16 ธันวาคม 2546(ค่ำ)  

วันที่ 16 ธันวาคม 2546 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียนิสัยเรื่องสุรุ่ยสุร่าย   

วันที่ 15 ธันวาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 15 ธันวาคม 2546(ค่ำ)  

วันที่ 15 ธันวาคม 2546 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

วันที่ 14 ธันวาคม 2546 (เช้า ไม่ได้แสดงธรรม)

วันที่ 14 ธันวาคม 2546 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ธรรมต้องช่วยชาติ  

วันที่ 14 ธันวาคม 2546 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 14 ธันวาคม 2546(ค่ำ)  

วันที่ 14 ธันวาคม 2546 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 13 ธันวาคม 2546(ค่ำ)  

วันที่ 13 ธันวาคม 2546 เวลา 19:10 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ทำชั่วไปไหนหลีกเท่าไรก็ไม่พ้น   

วันที่ 13 ธันวาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ปฏิบัติแล้วต้องได้ผลคือศาสนาสมบูรณ์แบบ   

วันที่ 13 ธันวาคม 2546 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : บริเวณบริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล(ประเทศไทย) จำกัด ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก