ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

เสียงเทศน์วันที่ 13 ธันวาคม 2546(เที่ยง)  

วันที่ 13 ธันวาคม 2546 เวลา 12:00 น.     สถานที่ : บ.วีเอสเจนเนอรอลเคม ยศเส ปทุมวัน กรุงเทพฯ

ดลบันดาลให้ดิ้นหาทองคำ  

วันที่ 12 ธันวาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 12 ธันวาคม 2546(ค่ำ)  

วันที่ 12 ธันวาคม 2546 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 11 ธันวาคม 2546 (ค่ำ)  

วันที่ 11 ธันวาคม 2546 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ในราวกลางปี ๔๗ จะให้เรียบร้อยทุกอย่าง  

วันที่ 11 ธันวาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 11 ธันวาคม 2546(บ่าย)  

วันที่ 11 ธันวาคม 2546 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : ท้ายหาดรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

วันที่ 10 ธันวาคม 2546(สาย)  

วันที่ 10 ธันวาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : บริษัทหมีเหรียญทองพลาสติคจำกัด อ.เมือง จ.ชลบุรี

เดินตามธรรมต้องบังคับตัวเอง   

วันที่ 10 ธันวาคม 2546 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : ธรรมวารีสถาน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 10 ธันวาคม 2546 (ค่ำ)   

วันที่ 10 ธันวาคม 2546 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เราเหนื่อยพอแล้ว   

วันที่ 9 ธันวาคม 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

เสียงเทศน์วันที่ 9 ธันวาคม 2546(เย็น)  

วันที่ 9 ธันวาคม 2546 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดช่องลม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

วันที่ 8 ธันวาคม 2546 (ค่ำ)   

วันที่ 8 ธันวาคม 2546 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 8 ธ.ค. 2546 เย็น  

วันที่ 8 ธันวาคม 2546 เวลา 20:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ตามหลักธรรมชาติแล้วเมืองไทยไม่จม  

วันที่ 7 ธันวาคม 2546 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

วันที่ 7 ธันวาคม 2546(ค่ำ)   

วันที่ 7 ธันวาคม 2546 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 7 ธ.ค. 2546 บ่าย  

วันที่ 7 ธันวาคม 2546 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

อยากให้มีธรรมในใจ    

วันที่ 6 ธันวาคม 2546 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 6 ธ.ค. 2546 บ่าย  

วันที่ 6 ธันวาคม 2546 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

ยศอะไรจะยิ่งกว่ายศของศาสนธรรม    

วันที่ 4 ธันวาคม 2546 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อำนาจแห่งพุทธศาสนา    

วันที่ 3 ธันวาคม 2546 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สงสารชาวอังกฤษ    

วันที่ 2 ธันวาคม 2546 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จักราชเป็นเวทีแรก    

วันที่ 1 ธันวาคม 2546 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฤทธิ์ของบุญ    

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาธรรมจักรเข้าไปผันหัวกิเลส   

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2546 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เฉลี่ยความสุขให้โลก    

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมไม่พาใครจน    

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้จะทรงศาสนาไว้ได้    

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมเกิดที่ใจกินไม่หมด    

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 เวลา 20:30 น.     สถานที่ : วัดป่าโนนม่วง (วัดป่ามหาวิทยาลัย) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ตรวจสอบจิตใจตัวเอง    

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรื่องจอมปลอมแทรกธรรม    

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 23 พฤศจิกายน 2546 วัดป่าโนนทอง  

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2546 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดป่าโนนทอง จ.อุดรธานี

ให้เชื่อบุญเชื่อบาป    

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ... 22 พ.ย. 46 บ่าย  

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2546 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

ท่านผู้สิ้นกิเลส    

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าประมาทศาสดาองค์เอก    

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แม่นยำคือภาคปฏิบัติ    

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มาขอเราก็เห็นใจ    

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้สิ้นทุกข์   

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2546 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : บ้านต้นสน เลขที่ 409 หมู่ 3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ... 15 พ.ย. 46 บ่าย  

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2546 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดป่าเวียงธรรม, ประเทศพม่า

เทศน์ช่วยชาติ ณ สนามหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน  

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2546 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : สนามหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน อ.เมือง จ.น่าน


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก