ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

นิพพานว่าง นรกอัดแน่น   

วันที่ 5 กันยายน 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 3ก.ย.. 2546 เย็น  

วันที่ 3 กันยายน 2546 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 1 ก.ย. 2546 บ่าย  

วันที่ 1 กันยายน 2546 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

ณ วัดป่าอตุโลบุญญรักษ์ (วัดบ้านโดน) จ.สุรินทร์ 31ส.ค.2546 (บ่าย)  

วันที่ 31 สิงหาคม 2546 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าอตุโลบุญญรักษ์ (วัดบ้านโดน) อ.สนม จ.สุรินทร์

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 31 ส.ค. 2546 เย็น  

วันที่ 31 สิงหาคม 2546 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 30 ส.ค. 2546 เย็น  

วันที่ 30 สิงหาคม 2546 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 29 ส.ค. 2546 เย็น  

วันที่ 29 สิงหาคม 2546 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

เอาธรรมปราบเสียบ้าง   

วันที่ 29 สิงหาคม 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เมืองสาวงาม    

วันที่ 28 สิงหาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมบัติสามประการ  

วันที่ 27 สิงหาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

กัณฑ์เทศน์ 26 ส.ค.2546 (เช้า)  

วันที่ 26 สิงหาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

สิ้นเดือนธันวาขีดเส้นตายความจน    

วันที่ 26 สิงหาคม 2546 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 26 ส.ค. 2546 เย็น  

วันที่ 26 สิงหาคม 2546 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

พูดอวดไม่ดี   

วันที่ 25 สิงหาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 25 ส.ค. 2546 เย็น  

วันที่ 25 สิงหาคม 2546 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 25 ส.ค. 2546 บ่าย  

วันที่ 25 สิงหาคม 2546 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

มรรค ผล นิพพาน ไม่มีอิริยาบถ

วันที่ 25 สิงหาคม 2546 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอล์แลนด์ ถ.รามอินทรา กรุงเทพฯ

พระพุทธเจ้าไม่สอนให้เอารูปไปสวรรค์นิพพานแทน  

วันที่ 24 สิงหาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 24 ส.ค. 2546 เย็น  

วันที่ 24 สิงหาคม 2546 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ฤทธิ์ของธรรม เป็นคุณของใจ  

วันที่ 23 สิงหาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ความแน่นอนอยู่กับอริยธรรม (ค่ำ)  

วันที่ 23 สิงหาคม 2546 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม

จุดเกิดความทุกข์และความสุข  

วันที่ 22 สิงหาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 22 สิงหาคม 2546(บ่าย)  

วันที่ 22 สิงหาคม 2546 เวลา 13:30 น.     สถานที่ : วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

นิสสัคคีย์   

วันที่ 22 สิงหาคม 2546 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม

จิตตภาวนาเท่านั้นแก้ทุกข์ได้   

วันที่ 21 สิงหาคม 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ที่สงบ ที่ยุติ อยู่ที่การภาวนา (ค่ำ)  

วันที่ 21 สิงหาคม 2546 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม

ความโง่พาใครให้พ้นจากทุกข์?   

วันที่ 20 สิงหาคม 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมเท่านั้นทำโลกให้มีคุณค่า   

วันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มหาเหตุอยู่ที่จิต    

วันที่ 18 สิงหาคม 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทวดาร่วมอนุโมทนาบุญกับมนุษย์    

วันที่ 17 สิงหาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมเป็นเรดาร์    

วันที่ 16 สิงหาคม 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทโธไม่มีคำว่าต่ำว่าสูง    

วันที่ 15 สิงหาคม 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาสมบูรณ์แบบ    

วันที่ 14 สิงหาคม 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฐานแห่งธรรม    

วันที่ 13 สิงหาคม 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 12 ส.ค. 2546   

วันที่ 12 สิงหาคม 2546 เวลา 10:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันอายุวัฒนมงคล ครบ 90 ปี (สรรเสริญคุณหลวงตา-แสแดงธรรม) 12ส.ค.2546 (บ่าย)   

วันที่ 12 สิงหาคม 2546 เวลา 12:30 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

คราวหมัดเด็ด   

วันที่ 11 สิงหาคม 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การเลือกหัวหน้า    

วันที่ 10 สิงหาคม 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความรักชาติดังไปทั่วโลก    

วันที่ 9 สิงหาคม 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสดาอยู่กับผู้รักธรรมรักวินัย    

วันที่ 9 สิงหาคม 2546 เวลา 11:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก