ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

อยากดีต้องฝืน   

วันที่ 21 มิถุนายน 2546 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ผู้ตายหวังพึ่งผู้มีชีวิตอยู่    

วันที่ 21 มิถุนายน 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เสียงเทศน์วันที่ 21 มิถุนายน 2546(บ่าย)  

วันที่ 21 มิถุนายน 2546 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ภาษาพระ หัวใจพระ    

วันที่ 20 มิถุนายน 2546 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เวลานี้ใจเรามันเป็นบ๋อยของกิเลส    

วันที่ 19 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชอบเพศเดียวกัน    

วันที่ 18 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เจดีย์ที่น่ากราบไหว้    

วันที่ 17 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชาวพุทธเรากวนศาสนา    

วันที่ 16 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจคือธรรม    

วันที่ 15 มิถุนายน 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เถียงพ่อเป็นบาปหรือไม่    

วันที่ 14 มิถุนายน 2546 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรื่องที่จะเป็นภัยต่อชาติอย่าเอาเข้ามายุ่ง    

วันที่ 13 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เก็บหอมรอมริบได้หมดคือหลวงปู่มั่น    

วันที่ 11 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทธศาสนาเทียบกับเขาโค    

วันที่ 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นายกสงสารคนจน    

วันที่ 9 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วิธีระงับดับความฟุ้งซ่าน    

วันที่ 8 มิถุนายน 2546 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นักภาวนาแท้    

วันที่ 7 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าลืมว่ากรรมเป็นของเรา    

วันที่ 6 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เห็นใจนายก    

วันที่ 5 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาเวลานี้แทบจะไม่มีเหลือ    

วันที่ 4 มิถุนายน 2546 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จะเป็นเขาโคหรือขนโค    

วันที่ 3 มิถุนายน 2546 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เป็นตามนิสัยวาสนา    

วันที่ 2 มิถุนายน 2546 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สังขารหลวงตาอ่อนมากแล้ว   

วันที่ 1 มิถุนายน 2546 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความเสมอภาคในธรรมธาตุ    

วันที่ 31 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานอันยิ่งใหญ่ของชาติ    

วันที่ 30 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พิจารณาโลกให้เป็นของว่างเปล่า    

วันที่ 29 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝึกทรมานเพื่อเป็นคนดี    

วันที่ 28 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปลุกใจให้ตื่นตัว    

วันที่ 27 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถือศาสนากาฝาก    

วันที่ 26 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระอรหันต์กับยาเสพย์ติด    

วันที่ 25 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เพราะบุพเพนิวาสชาติปางก่อน    

วันที่ 24 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตถึงธรรมธาตุแล้วไม่ตาย    

วันที่ 23 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขีดเส้นตายกันที    

วันที่ 22 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชาติที่เหมาะสมอย่างยิ่ง    

วันที่ 21 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บำรุงรักษาใจ    

วันที่ 20 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คิดฆ่าตัวตาย    

วันที่ 19 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความสุขหาได้จากพุทธศาสนา    

วันที่ 18 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เห็นบุญเห็นคุณสถานที่    

วันที่ 17 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมไม่พาใครเสียหาย    

วันที่ 16 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันวิสาขบูชา    

วันที่ 15 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

น้ำตาร่วง ๓ พัก    

วันที่ 14 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก