ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

นักภาวนาต้องดูหัวใจ    

วันที่ 13 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

น้ำตาร่วงด้วยความห่วงใย    

วันที่ 12 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สิ่งจำเป็นภายในใจคือธรรม    

วันที่ 11 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อลัชชิตา    

วันที่ 10 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 9 พ.ค. 46 เย๊น  

วันที่ 9 พฤษภาคม 2546     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รู้เรื่องของจิตตัวพยศ    

วันที่ 9 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตรงแน่วตามทางแล้วต้องถึงจุดที่หมาย    

วันที่ 8 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เพื่อความหลุดพ้นต้องสู้    

วันที่ 7 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เปี่ยมด้วยเมตตา    

วันที่ 6 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่เหนือความอุตส่าห์พยายาม    

วันที่ 4 พฤษภาคม 2546     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดังทั่วโลกเพราะความเมตตา  

วันที่ 4 พฤษภาคม 2546     สถานที่ : วัดป่ากุง จ.ร้อยเอ็ด

เทศน์มา ๕๐ ปีกว่าไม่เคยมีอย่างนี้    

วันที่ 3 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีกฎระเบียบกันบ้าง   

วันที่ 2 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

หัวใจประเทศไทยอยู่ที่สนามหลวงวันนี้   

วันที่ 1 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

หลวงตาบัวตายนี้ใครอย่ามายุ่ง   

วันที่ 1 พฤษภาคม 2546 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม

ก่อกรรมก่อเวรมันเป็นลูกโซ่   

วันที่ 30 เมษายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

รักใจเป็นสำคัญ   

วันที่ 30 เมษายน 2546 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม

สว.บุญเลิศ ไพรินทร์มากราบหลวงตา  

วันที่ 30 เมษายน 2546 เวลา 17:10 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม

ตายแล้วสูญไม่มีในพุทธศาสนา   

วันที่ 29 เมษายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 29 เมษายน 2546(ค่ำ)  

วันที่ 29 เมษายน 2546 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม

มดแดงคติความรักชาติ   

วันที่ 28 เมษายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 28 เมษายน 2546(ค่ำ)  

วันที่ 28 เมษายน 2546 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 27 เมษายน 2546(บ่าย)  

วันที่ 27 เมษายน 2546 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

กิเลสสร้างเหตุการณ์ ธรรมแก้เหตุการณ์   

วันที่ 27 เมษายน 2546 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

หลักยึดของใจคือธรรม   

วันที่ 26 เมษายน 2546 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ภาวนาคือยาแก้กิเลส   

วันที่ 26 เมษายน 2546 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ความดีไม่มีในใจแล้วมืดมิดปิดตา   

วันที่ 25 เมษายน 2546 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ถึงนิพพานแล้วไม่ตายไม่เปลี่ยนแปลง   

วันที่ 24 เมษายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ฟังแล้วนำไปคิดอ่านไตร่ตรอง   

วันที่ 23 เมษายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ธรรมมีหรือไม่มี   

วันที่ 23 เมษายน 2546 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 23 เมษายน 2546(บ่าย)  

วันที่ 23 เมษายน 2546 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : บ้านคุณภาณิดา พรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

เสียงเทศน์วันที่ 23 เมษายน 2546(บ่าย)  

วันที่ 23 เมษายน 2546 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : บ้านพี่สาวคุณภาณิดา

เสือมาชมบารมี   

วันที่ 22 เมษายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

พญานาคมีหรือไม่มี   

วันที่ 22 เมษายน 2546 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 22 เมษายน 2546(บ่าย)  

วันที่ 22 เมษายน 2546 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดป่าหลวงตาบัว อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

มีเมตตาจิตเมตตาธรรมต่อกัน   

วันที่ 21 เมษายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ไม่ขอกลับมาเกิดอีก   

วันที่ 21 เมษายน 2546 เวลา 10:09 น.     สถานที่ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย นนทบุรี

เสียงเทศน์วันที่ 21 เมษายน 2546(ค่ำ)  

วันที่ 21 เมษายน 2546 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม

ยกครูครั้งแรก   

วันที่ 20 เมษายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

พุทธศาสนาถือภาวนาเป็นสำคัญ   

วันที่ 20 เมษายน 2546 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |