ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

ดูใจเขาใจเรา   

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยู่ในป่าในเขาได้อ่านตัวเอง   

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คิดเสียก่อนจะไม่เป็นอย่างนั้น   

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จุดสำคัญครบรอบปี   

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันนี้ไม่มีเทศน์ หลวงตาติดกิจนิมนต์ข้างนอก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2546     สถานที่ : ไม่ระบุ

บทสัมภาษณ์ร่าง พ.ร.บ.สงฆ์ทางยูบีซี 8   

วันที่ 31 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คงจะมีนิสัย   

วันที่ 30 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เป็นมติคณะสงฆ์ได้ยังไง   

วันที่ 29 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยู่กับโลกด้วยความสงสารล้วน ๆ   

วันที่ 28 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความเมตตาพาพยุง   

วันที่ 27 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระอรหันต์เดินจงกรมสองประเภท   

วันที่ 25 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าสุกก่อนห่าม  

วันที่ 25 มกราคม 2546     สถานที่ : วัดป่าศรีโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ความคิดที่เป็นมงคล  

วันที่ 25 มกราคม 2546 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านเหล่าสูง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ขึ้นเวทีแล้วอินทร์พรหมก็มาเถอะ   

วันที่ 24 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำไมถึงหยาบช้าเลวทรามนักหนา   

วันที่ 23 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ทำท่าจะมายกศาสนา   

วันที่ 22 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

“มหาสมัยในปัจจุบัน”   

วันที่ 22 มกราคม 2546 เวลา 15:01 น.     สถานที่ : `วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

เพราะปรารถนาลามก   

วันที่ 21 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐ 21ม.ค.2546 (บ่าย)  

วันที่ 21 มกราคม 2546 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : มหาวิทยาลัยมหิดล อ.ศาลายา จ.นครปฐ

รักษาความมัธยัสถ์ไว้ในใจ  

วันที่ 21 มกราคม 2546     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ขอให้ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกัน  

วันที่ 21 มกราคม 2546     สถานที่ : มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม

ประชุมใหญ่   

วันที่ 20 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

รู้อย่างศาสดา   

วันที่ 20 มกราคม 2546 เวลา 15:30 น.     สถานที่ : ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ของผิดจะเอาไว้ทำไม   

วันที่ 19 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ใจที่ดื่มธรรมแล้วย่อมปล่อยวาง   

วันที่ 19 มกราคม 2546 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : อาคารสโรรักษ์คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ

เรียนเฉพาะที่จะแก้กิเลส   

วันที่ 19 มกราคม 2546 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

คติจากนิทาน ลิงทอดแห   

วันที่ 18 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ผลแห่งการช่วยชาติ   

วันที่ 17 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ภาวนามยปัญญาเกิดจากภาคปฏิบัติ   

วันที่ 17 มกราคม 2546 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

พูดแล้วผิดที่ไหน  

วันที่ 16 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ความไม่ลืมตัวคือธรรม   

วันที่ 16 มกราคม 2546 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

ไม่มีใครเสมอครูคือศาสดาองค์เอก   

วันที่ 16 มกราคม 2546 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก

พระไตรปิฎกเป็นสวากขาตธรรม   

วันที่ 15 มกราคม 2546 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดเลิศรัตนาราม กิ่งอ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

ภาคปฏิบัติเป็นภาครื้อถอนกิเลส   

วันที่ 15 มกราคม 2546 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

คู่บารมี   

วันที่ 13 มกราคม 2546 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สำนักสงฆ์บุญญาวาส จ.ชลบุรี

จุดที่จะเข้าถึงธรรมธาตุ   

วันที่ 12 มกราคม 2546 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : สำนักสงฆ์ไทรนอง อ.มะขาม จ.จันทบุรี

ศาสนาวางลงที่มนุษย์   

วันที่ 12 มกราคม 2546 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : สวนเฉลิมพระเกียรติร.9 ท่าแฉลบ อ.เมือง จ.จันทบุรี

ความสุขอันแท้จริง   

วันที่ 11 มกราคม 2546 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : วัดเขาน้อยสามผาน อ.ท่าใหม่ จ.จันทุบรี

เมืองกรรมฐาน   

วันที่ 11 มกราคม 2546 เวลา 19:30 น.     สถานที่ : วัดเขาน้อยสามผาน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ผู้มีศาสดาคุ้มครองรักษา   

วันที่ 10 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก