ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

สงวนคอหลวงตาไว้  

วันที่ 20 ตุลาคม 2545 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผ้าป่าเครื่องฉุดลากชาติไทยขึ้นจากหล่มลึก  

วันที่ 19 ตุลาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กองผ้าป่าตั้งที่ไหนเป็นมหามงคลที่นั้น  

วันที่ 18 ตุลาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รักชาติให้รักกฐิน  

วันที่ 17 ตุลาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผ้าป่านี้เท่ากับเทวดามาเตือน  

วันที่ 16 ตุลาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นำทองคำเข้าคลังหลวงมีโอกาสเดียวนี้เท่านั้น  

วันที่ 15 ตุลาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันนี้หลวงตาไม่ได้เทศน์

วันที่ 14 ตุลาคม 2545     สถานที่ : ไม่ระบุ

ใจมีคุณค่าคือใจมีธรรม  

วันที่ 13 ตุลาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนไทยดีทุกคน  

วันที่ 12 ตุลาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เชื่อธรรมแล้วจับมือกัน  

วันที่ 11 ตุลาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เคารพธรรม  

วันที่ 10 ตุลาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วเป็นตัวยุ่งทั้งนั้น  

วันที่ 9 ตุลาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าเป็นข้าศึกต่อชาติ  

วันที่ 8 ตุลาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กู้ชาติของเราไว้    

วันที่ 7 ตุลาคม 2545 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าให้มากแต่คน  

วันที่ 6 ตุลาคม 2545 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อบรมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 13 อุดรธานี   

วันที่ 6 ตุลาคม 2545 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เคล็ดลับสุขภาพดี  

วันที่ 5 ตุลาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โลกไม่ได้เจริญด้วยความชั่ว  

วันที่ 4 ตุลาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สลดสังเวช ไม่ยอมเห็นโทษ  

วันที่ 3 ตุลาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผิดถูกต้องเดินไปตามแถวธรรม  

วันที่ 2 ตุลาคม 2545     สถานที่ : สวนแสงธรรม

วงราชการควรจะเป็นอันดับหนึ่งในการรักษาชาติ

วันที่ 29 กันยายน 2545     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ให้ดูตัวใจกับภาวนา

วันที่ 28 กันยายน 2545     สถานที่ : วัดสันติธรรมาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ธรรมยุต-มหานิกายขอให้ปฏิบัติดีเข้ากันได้สนิท  

วันที่ 27 กันยายน 2545 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

จิตมีเจ้าของ

วันที่ 27 กันยายน 2545 เวลา 18:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ธรรมคล่องตัว   

วันที่ 26 กันยายน 2545     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เอาศาสนามาปกครองตัวเอง  

วันที่ 25 กันยายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เป็นตามนิสัยวาสนา  

วันที่ 24 กันยายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตาข่ายของกิเลส  

วันที่ 23 กันยายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรียนอะไรทุกวันนี้ วิชาธรรมหรือวิชาหมา  

วันที่ 22 กันยายน 2545 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พากันภาวนานะ  

วันที่ 21 กันยายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีครูอาจารย์สั่งสอนน่าจะมีกำลังใจ  

วันที่ 20 กันยายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตไม่สงบเพราะสติไม่ดี  

วันที่ 19 กันยายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระเดินขบวน    

วันที่ 18 กันยายน 2545 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนาหาอะไร  

วันที่ 17 กันยายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝืนเพื่อความดี    

วันที่ 16 กันยายน 2545 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ได้ทอง ๑๐ ตันแล้วหยุด  

วันที่ 15 กันยายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อรหันต์ ๔ มีในพุทธศาสนาเท่านั้น  

วันที่ 14 กันยายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บำเพ็ญสาธารณประโยชน์  

วันที่ 13 กันยายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โลกได้ดูหัวใจเราบ้างหรือเปล่า  

วันที่ 12 กันยายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สะเดาะเคราะห์ให้ชาติ  

วันที่ 11 กันยายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก