ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมพระสงฆ์" มีจำนวน "589" กัณฑ์

เดินตามครู   

วันที่ 10 มกราคม 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พิสูจน์เรื่องตายเกิดตายสูญ   

วันที่ 21 ธันวาคม 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสเท่านั้นทำให้สัตว์มืดบอด   

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สายทางของวัฏวน   

วันที่ 16 ตุลาคม 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าฝืนความจริง   

วันที่ 3 ตุลาคม 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สงครามล้างโลก   

วันที่ 23 กันยายน 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระสมบูรณ์แบบ   

วันที่ 15 กันยายน 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตัวภพชาติแท้คือ....   

วันที่ 7 กันยายน 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิพพานมิใช่อัตตา มิใช่อนัตตา   

วันที่ 30 สิงหาคม 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 26 ส.ค. 2523  

วันที่ 26 สิงหาคม 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แทงทะลุด้วยสติปัญญา   

วันที่ 24 สิงหาคม 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 23 ส.ค. 2523  

วันที่ 23 สิงหาคม 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปลอดภัยไร้กังวล   

วันที่ 15 สิงหาคม 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รื้อภพรื้อชาติ   

วันที่ 9 สิงหาคม 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความยืดยาวของภพชาติ   

วันที่ 1 สิงหาคม 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสเป็นภัย   

วันที่ 20 กรกฎาคม. 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความเพียรเราต้องฝืน   

วันที่ 18 กรกฎาคม. 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความรักเสมอตนไม่มี   

วันที่ 10 กรกฎาคม. 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จ่อดูของจริง   

วันที่ 5 กรกฎาคม. 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าประมาทนอนใจ   

วันที่ 20 มิถุนายน 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติเป็นนายคุมงาน   

วันที่ 2 มิถุนายน 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นอนใจ นอนจม   

วันที่ 27 พฤษภาคม 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้ปฏิบัติอย่าทำเล่นๆ   

วันที่ 21 พฤษภาคม 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ประโยคพยายามแห่งศาสดาผู้ขุดค้นธรรมของจริง  

วันที่ 22 เมษายน 2523     สถานที่ : วัดเขาน้อยสามผาน จ.จันทบุรี

ลูบคลำอะไรเวลานี้   

วันที่ 18 เมษายน 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอตํ พุทฺธาน สาสนํ   

วันที่ 10 เมษายน 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปากท้องอย่าให้เหนือธรรม   

วันที่ 26 มีนาคม 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เงาของจิต   

วันที่ 21 มีนาคม 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตามเสด็จด้วยข้อปฏิบัติ   

วันที่ 17 มีนาคม 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขุดลงไปให้เจอะของจริง   

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานของผู้ต้องการความพ้นทุกข์   

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มุ่งมั่นปั้นตัว   

วันที่ 10 มกราคม 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมณะภายนอก สมณะภายใน   

วันที่ 26 ธันวาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มุ่งสู่แดนหลุดพ้น   

วันที่ 20 ธันวาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การบวชเป็นของยาก   

วันที่ 12 ธันวาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คลี่คลายดูให้ชัด   

วันที่ 5 ธันวาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อุบายแก้ความกลัว   

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อริยประเพณี   

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กำลังจิตเหนือกำลังใดในโลก   

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โลกนี้มีแต่เรื่องเกิดเรื่องตาย   

วันที่ 29 ตุลาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาดม


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Next > >

หน้าแรก